Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 (SANKS) - 2.gangs utlysning

FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

Ved tildelingen for 2019 vil følgende prioriteres:

  • Traumer som følge av assimilering/kolonisering
  • Barn og unges trivsel og oppvekstvilkår
  • Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f.eks. e-helse, samhandling, tiltaksutvikling, primærnæring/reindrift)
  • Brukermedvirkning
  • Sør- og lulesamiske forhold
  • Samisk folkehelse, forebygging og intervensjonsforskning

Les mer her.