Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020 (SANKS)

FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings¬prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkning i Norge.

Ved tildelingen for 2020 vil følgende prioriteres:
  • Traumer som følge av assimilering/kolonisering
  • Barn og unges trivsel og oppvekstsvilkår
  • Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f.eks. e-helse, samhandling, tiltaksutvikling, primærnæring/reindrift)
  • Brukermedvirkning
  • Sør- og lulesamiske forhold
  • Samisk folkehelse, forebygging og intervensjonsforskning

Les mer her.

Søknadsveileder 2020.

Søknadsfrist

25.10.2019

Organisasjon

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)

Siste registrerte utlysninger

Sist oppdatert

02.09.2019