Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

Formålet med utlysningen er å få flere forskere til å ta et forskningsopphold i utlandet og skape mer internasjonalt samarbeid. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren. Å øke kompetansen og utvikle nettverk bidrar til å styrke norsk forskning og dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten

Dette er en felles utlysning for flere av Forskningsrådets aktiviteter. Det er kun mulig å sende søknad til de aktivitetene/programmene som står oppført i utlysningen. Det kan være spesielle krav og føringer for noen aktiviteter, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for den aktiviteten du søker støtte fra. Se under "Aktuelle temaer" lenger ned i utlysningen.

Den har løpende søknadsfrist, dvs. at du kan sende inn søknad gjennom hele året, og vi vil behandle søknadene fortløpende.

Søknader til løpende utlysninger kan kun sendes inn én gang, så sørg for at du har gjort søknaden helt klar før du trykker på send-knappen.
Utenlandsoppholdet skal ha en varighet på minimum 3 og maksimum 12 måneder.

Ved søknadstidspunktet kan du ikke ha bodd, studert eller arbeidet i landet der den utenlandske vertsinstitusjonen ligger i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene. Vi kan gjøre unntak fra dette kravet hvis den utenlandske vertsinstitusjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge eller andre land det er hensiktsmessig å gjennomføre utenlandsoppholdet i.

Utlysningen dekker ikke midler for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.

Utlysningen finnes på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Eventuelle unntak fra dette finner du lenger ned i utlysningen i teksten til den aktiviteten du søker støtte fra.

Utlysningen gjelder kun utenlandsopphold for forskere. Stipendiater i pågående prosjekter må benytte Forskningsrådets utlysning av utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Mer informasjon finnes her.