Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

Formålet med utlysningen er å få flere forskere til å ta et forskningsopphold i utlandet og skape mer internasjonalt samarbeid. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren. Å øke kompetansen og utvikle nettverk bidrar til å styrke norsk forskning og dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Utlysningen gjelder midler til utenlandsopphold for opphold ved en forskningsorganisasjon i utlandet. Den har løpende søknadsfrist, dvs. at du kan sende inn søknad gjennom hele året, og søknadene vil behandles fortløpende.

Søknader til løpende utlysninger kan kun sendes inn én gang, så sørg for at du har gjort søknaden helt klar før du trykker på send-knappen.

Ved søknadstidspunktet kan du ikke ha bodd, studert eller arbeidet i landet der den utenlandske vertsinstitusjonen ligger i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene. Det kan gjøres unntak fra dette kravet hvis den utenlandske vertsinstitusjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge eller andre land det er hensiktsmessig å gjennomføre utenlandsoppholdet i.

Utlysningen dekker ikke midler for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.

Utlysningen er en felles utlysning for flere av Forskningsrådets aktiviteter. Det kan være spesielle krav og føringer for noen aktiviteter, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for den aktiviteten du søker støtte fra. Se under "Aktuelle temaer" lenger ned i utlysningen.

Varighet: 3 - 12 måneder

Les mer her.