Midler til internasjonale partnerskap

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike samt forlengelse av partnerskap fra 2015 og 2016.

Formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid.

Ordningen administreres i fellesskap av Forskningsrådet og Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART) skal føre til:

  • økt kvalitet innenfor utdanning og forskning i Norge
  • varige internasjonale partnerskap mellom norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner og verdensledende vitenskapelige miljøer i prioriterte samarbeidsland utenfor EU
  • gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene
  • samarbeid med arbeid- og næringsliv og innovasjonsrettete aktiviteter

INTPART Programbeskrivelse.pdf

Søker skal være et norsk universitet, høyskole eller annen norsk forskningsorganisasjon, med en navngitt administrativt ansvarlig.

Søkerorganisasjonen må ha gradsgivende programmer på master- og/eller ph.d.-nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer.

Les mer her.