Nasjonale forskningsnettverk

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk.

Formålet med nasjonale forskningsnettverk er å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av forskningen innen et avgrenset fagområde utover det som kan oppnås av hvert enkelt forskningsmiljø alene.

NSG utlyser i 2019 midler til etablering og drift av inntil tre nasjonale forskningsnettverk.

Det utlyses inntil kr. 1 million årlig per nettverk. Nettverkene kan motta tildeling for tre år før evaluering og eventuell videreføring i ytterligere tre år (3+3). Maksimal finansieringsperiode for slike nettverk er seks år.

NSG har identifisert følgende tre tema for denne nettverksutlysningen:

1. e-helse
2. persontilpasset medisin / big data
3. infeksjonsmedisin/antibiotikaresistens

NSG anbefaler i sine retningslinjer for forskningsnettverk (pdf) at en helseregion tar ansvar for utlysnings- og tildelingsprosessen når det skal utlyses midler til nye nettverk. Helse Midt-Norge har ansvar for denne utlysningen.

Les mer her.

Søknadsfrist

04.10.2019

Organisasjon

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Siste registrerte utlysninger

Sist oppdatert

28.08.2019