NFR/FMSH-avtalen

Norges forskningsråd og Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) har inngått en avtale om forskerutveksling. Avtalen innebærer at norske forskere får dekket reise av NFR og opphold i Paris av FMSH, mens inviterte franske forskere får dekket reise av FMSH og opphold i Norge av NFR, vanligvis for en periode på inntil én måned.

Det kan søkes om inntil 1 måneds opphold i forskningsøyemed i Frankrike. FMSH dekker kostnader til oppholdet (normal støtte er 2000€ for 1 mnd), mens reiseutgifter på økonomiklasse dekkes av NFR. Det søkes samlet om reise- og oppholdsstøtten.

Les mer her.