Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020

PES2020-søknader må sendes inn senest fire uker før den aktuelle EU-fristen. Sender du inn PES2020-søknaden til Forskningsrådet etter fire-ukersfristen,vil søknaden bli avvist.

PES2020 skal bidra til å styrke norsk deltakelse i Horisont 2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra rammeprogrammet. PES2020 skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag og til generell kompetanseheving om deltakelse i Horisont2020.

Midlene skal også bidra til at kvaliteten på innsendte EU-søknader blir bedre, at antallet søknader med norsk deltakelse går opp og at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter.

Les mer her.