Prosjektetableringsstøtte til søkere av finansielle instrumenter i H2020

I H2020 er det en rekke finansielle instrumenter under merkenavnet «InnovFin – EU-finansiering for innovatører». Norske aktører har tilgang til disse instrumentene gjennom Norges deltakelse i programmet. Gjennom Forskningsrådets PES2020-ordning kan relevante aktører som søker InnovFin-instrumentene søke om finansiell støtte til prosessen med Den europeiske investeringsbanken og Det europeiske investeringsfondet. Innovasjon Norge er kontaktpunkt for risikokapital i programmet.

Les mer her.