Regional kvalifiseringsstøtte internasjonale prosjekter (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) lyser ut løpende regional kvalifiseringsstøtte til FoU-prosjekter som har som formål å utvikle søknader til Horisont 2020 og/eller andre relevante internasjonale FoU-programmer. Dette er en støtteordning som kan søkes RFFNORD uavhengig av oppsatte tidsfrister. Utlysningen er åpen for alle målgrupper; forskningsinstitusjoner, universitet og høgskoler, offentlige institusjoner og bedrifter.

Maksimalt støttebeløp er inntil NOK 300 000 per prosjekt for denne utlysningen, men styret kan øke dette ved særskilte behov. Dette vil kunne være aktuelt for prosjekter med høy grad av samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv eller offentlig virksomhet i fondsregionen. 

Målet med utlysningen er å avdekke og utvikle FoU-prosjekter som skal kvalifisere til videre støtte fra internasjonale forskningsprogrammer, hovedsakelig innenfor EU-systemet. Målgruppene er nordnorske FoU-institusjoner, offentlige virksomheter og bedrifter. Kvalifiseringsstøtte gis for en prosjektperiode på inntil 12 måneder.

Les mer her