logo

Regional kvalifiseringsstøtte for kommunal sektor


Målet med kvalifiseringsstøtte er å utvikle FoU-prosjekt som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger.

De som kan søke er organisasjoner innen kommunal sektor som samarbeider med forskingsinstitusjon/er i eller utenfor fondsregionen.

Søknader som er mottatt senest 18.april får vedtak i slutten av mai 2017.

Videre gjelder dette:

  • Kvalifiseringsprosjektet skal søke svar på kritiske kunnskapsspørsmål som må vere avklart før et større FoU-prosjekt kan gjennomføres på god måte. I søknaden må det komme fram hvasom er målene med det større FoU-prosjektet som er planlagt, og hvordan man tenker at dette kan bidra til innovasjon og verdiskaping på Vestlandet.
  • I søknaden må det være definerte kunnskapsbehov, forskingsspørsmål og metodiske utfordringer en skal arbeide med i kvalifiseringsprosjektet.
  • Søknaden må kort gjøre greie for aktuell forsking innen fagfeltet (forskingsfronten)
  • Det skal gå fram av søknaden hvor man planlegger å søke om midler til et større FoU-prosjekt etter at kvalifiseringsprosjektet er gjennomført (for eksempel Regionale forskingsfond, Norges forskingsråd, EU).

Les mer her