logo

Regional kvalifiseringsstøtte (RFFAGDER)


Utlysningen er åpen for bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. Det er krav om samarbeid mellom bedrift/offentlig virksomhet og forskningsinstitusjon. Det lyses ut inntil 200 000 kroner pr prosjekt.

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer her.

Søknadsfrist

Løpende

Organisasjon

Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER)

Sist oppdatert

22.11.2017

Siste registrerte utlysninger