Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet

Fondets formål er å bidra til å styrke kunnskapsutviklingen, verdiskapingen og mulighetene for en bærekraftig utvikling av hele Oslofjordregionen. Fondsregionen har fem hovedinnsatsområder:

  • Klima, miljø og energi
  • Helse og omsorg
  • Velferd, utdanning og oppvekst
  • Teknologi
  • By- steds- og regionutvikling

Fondsmidlene skal gå til forskningsprosjekter som har størst potensial for innovasjon og nyskapning i offentlig og privat sektor.

Les mer her.

Søknadsfrist

Løpende

Organisasjon

Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR)

Siste registrerte utlysninger

Sist oppdatert

11.06.2019