Samarbeidsprosjekter for å løse utfordringer i samfunn og næringsliv

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningene og tilgjengelige midler, kommer våren 2020. Det forventes tematisk god bredde på utlysningen. Temaene vil bli annonsert fortløpende fram til endelig utlysning våren 2020.

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Kunnskap og kompetanse som utvikles i prosjektene er åpen, og av grunnleggende og/eller anvendt art – nyttig for brede samfunnsgrupper.

Les mer her.