Sentre for fremragende forskning – SFF V – Trinn 1

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder, er viktig for å nå målene.

Utlysningen er åpen for søknader i alle fag og forskningsområder.

Om utlysningen

Utlysningen er trinn 1 i en to-trinns søknadsbehandling hvor vi skal velge ut den femte generasjonen av SFF-er, SFF-V. Trinn 1 er åpen for alle søkere. Trinn 2 vil være en lukket utlysning der kun de søkerne som blir valgt ut i trinn 1, kan søke.

Sentrene som til slutt blir foreslått finansiert etter trinn 2, vil bli invitert til kontraktsmøte i Forskningsrådet. Søkerne skal allerede i planleggingsfasen sette seg inn i Forskningsrådets kontrakt der "Krav og retningslinjer for SFF" er et SFF-spesifikt vedlegg. Vedlagt ligger en foreløpig versjon. Dokumentet vil bli oppdatert i mai 2020.

Les mer her.