Skisse til Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (INNOSKISSE)

Utlysningen gir offentlige virksomheter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet om en skisse til prosjekt i forkant av planlagte utlysninger av Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor med søknadsfrist 10.10.2018. Skisser kan sendes inn i perioden 08.05.2018–30.08.2018. Kun offentlige virksomheter kan sende inn skisse.

Om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal utløse FoU-aktiviteter i offentlig sektor som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i sektoren og hos sektorens brukere. Innovasjonsprosjekter er prosjekter der offentlig sektor samarbeider med forskningsmiljøer, brukere/borgere, andre offentlige enheter og tjenester, næringsliv, frivillige organisasjoner om behovsdrevet og kunnskapsbasert/strategisk innovasjon. Prosjektene skal ta utgangspunkt i kjente behov og utfordringer i sektoren og bygge på et reelt samarbeid mellom sektoren og FoU-miljøer.

Antatt tilgjengelige midler: Tilbudet om å sende inn skisse er frivillig. Skissetilbudet er knyttet til planlagte utlysninger av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor i Forskningsrådets programmer høsten 2018, med et totalt utlyst beløp på 125 millioner kroner. Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Det er viktig at man setter seg inn i utlysningen til det aktuelle programmet dersom man vurderer å søke om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (se egen utlysning).

Aktuelle delprogrammer:

  • HELSEVEL
  • FORKOMMUNE

Merk: Skissefristen er løpende frem til og med 30.08.2018 kl. 13.00. Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er helt ferdig til å sendes inn.

Les mer her.