Støtte til utvikling av nettverk (HELSEVEL)

Norske fagmiljøer kan søke om støtte til å utvikle nasjonale og internasjonale nettverk som understøtter strategiske og faglige prioriteringer i HELSEVEL.

Programmet understreker betydningen av et bredt faglig samarbeid og dialog mellom forskning og samfunn. Forskning der aktører fra ulike vitenskapelige disipliner og sektorer samarbeider med brukere om problemforståelse og løsningsforslag, er viktig for å øke forskningens relevans og nytteverdi. Ordningen skal gi norske fagmiljøer mulighet til å utvikle nettverk som bidrar til slikt samarbeid.

Norske forskningsinstitusjoner kan søke.

Nettverket skal ha flere av følgende formål:

  • bidra til mer samarbeid på tvers av fag, disipliner, sektorer og tjenestenivåer
  • bidra til mobilisering og tettere kobling mellom forsknings- og innovasjonsmiljøer og brukere
  • bidra til bedre arbeidsdeling og koordinering av forskning
  • bidra til oppbygging av kapasitet og kompetanse på forskningssvake områder
  • bidra til å styrke kvalitet gjennom nasjonal og/eller internasjonal nettverksbygging

Antatt tilgjengelige midler: Inntil 1.5 millioner kroner

Les mer her.