Stimuleringsmidler til EU-prosjekter med helse-tema som har oppnådd reservelistestatus

Formålet er å stimulere deltagerne i EU-prosjekter med helse-tema som er på reservelisten til å sende ny søknad til Horisont 2020:

  • Stimuleringsmidlene skal munne ut i en eller flere søknader til Horisont 2020.
  • Midlene kan brukes til å videreutvikle tidligere innsendt søknad, eller utarbeide ny(e) søknader til Horisont 2020.

Hvem kan søke?

Søker må være koordinator for, arbeidspakkeleder eller partner i en prosjektsøknad til Horisont 2020 som har oppnådd reservelistestatus i løpet av 2016 eller senere. Søkere kan være fra næringsliv, forskningsinstitutter, universitetets- og høgskolesektoren, helseforetak, virksomheter i offentlig sektor og brukerorganisasjoner.

Søkere til ERC som har helse-tema og er på "reserve-list" kan ikke søke stimuleringsmidler fra HELSE-EU, men henvises til å benytte seg av ERC-forsterkningsordningen.

Formål

  • videreutvikle tidligere innsendt søknad
  • utarbeide ny(e) søknad(er) til Horisont 2020

Midlene kan brukes til

  • utgifter til stillinger, frikjøp, prosjektkostnader, reiser osv
  • bygge opp under prosjekter som det skal søkes støtte til i Horisont 2020

Hva kan man få i støtte

  • Inntil 300 000 kr til søkere som har koordinert søknader med helse-tema som er på "reserve-list".
  • Inntil 100 000 kr til søkere som har vært partnere i søknader med helse-tema som er på "reserve-list".

Støtte fra HELSE-EU er ikke til hinder for at samme aktør også kan motta støtte fra PES2020 til utvikling av Horisont 2020-søknader.

Det understrekes at HELSE-EU og PES2020 ikke kan dekke samme kostnad knyttet til samme Horisont 2020-søknad.

Les mer her.