Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder, og søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner.

Prosjektene finansieres gjennom Fellesløft IV, som innebærer et samarbeid om finansiering fra både Forskningsrådet (FRIPRO) og forskningsorganisasjonene.

Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner. Sammen skal disse frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid.

Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder. Søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Støttegrenser: 12 000 000- 25 000 000

Prosjektvarighet: 48 - 72 måneder

Les mer her.