Støtte til arrangement

Støtte til arrangement kan gis til godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer. Forskningsrådet kan også gi støtte til internasjonale konferanser der den norske søkeren er hovedarrangør.

Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan både være fysiske og virtuelle.

Utlysningen er en felles utlysning for hele Forskningsrådet. Det kan være spesielle krav og føringer for noen programmer, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for det programmet du søker støtte fra. Se under Aktuelle temaer for denne utlysningen.

Det kan søkes om støtte tidligst 18 måneder før arrangementet skal holdes. Søknaden må sendes inn senest 6 uker før arrangementet starter.

Les mer her.