logo

Støtte til deltakelse i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen (BIA)


BIA lyser ut midler til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske FoU-interesser internasjonalt.

Antatt tilgjengelige midler: 4 mill kroner. Utlysningen lukkes når alle midlene er brukt opp.

Les mer her