Støtte til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA)

Støtte til norske aktører som vil delta i europeiske fora som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativer innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA). Støtten er tilgjengelig innenfor områder som ikke dekkes av et nasjonalt program i Forskningsrådet.

Les mer her.