Støtte til nettverkstiltak til internasjonale konkurransearenaer og forprosjekter til IPO (FINNUT)

FINNUT lyser ut midler til nettverkstiltak for å utvikle søknader til internasjonale konkurransearenaer innenfor utdanningsforskning og forprosjekter i forbindelse med utlysninger av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) i FINNUT.

Les mer her