Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap (INFRASTRUKTUR)

Finansieringsordningen skal bidra til:

  • å gi norske forskningsmiljøer tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning og innovasjon av høy kvalitet, som i sin tur vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer
  • å styrke og samordne nasjonal forskningsinfrastruktur der Norge har sterke forskningsmiljøer
  • å optimalisere utnyttelsen av infrastrukturene og gjøre dem tilgjengelige for eksterne brukere
  • å gi norske forskningsmiljøer mulighet til å tilby fremragende forskningsinfrastruktur som gjør dem til attraktive partnere i internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, tiltrekker seg gode forskere og motiverer studenter til å satse på en forskerkarriere
  • å finansiere norsk deltakelse i fremtidig internasjonal forskningsinfrastruktur

Les mer her