Støtte til norsk deltakelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap

Delutlysningen gjelder støtte til planlegging av eventuell norsk deltagelse i etableringen av forskningsinfrastruktur i ESFRI Roadmap.

Det norske konsortiet som deltar i Preparatory Phase med finansiering fra EU-Kommisjonen kan søke støtte til etablering av nødvendige nasjonale nettverk, design/case studies for videre utvikling av teknisk/vitenskapelig konsept og avklaring av en mulig norsk deltakelse i ESFRI-prosjektene.

  • Deltagelsen i Preparatory Phase kan støttes med inntil 0,5 mill. kr.
  • Prosjektene kan ha inntil to års varighet, og kun dokumenterte utgifter kan (med-)finansieres.
  • Søknader skal fremmes av ledelsen ved institusjonen som leder det norske konsortiet.

Det norske konsortiet kan søke om videre deltakelse i planleggingsfasen på europeisk nivå etter at Kommisjonen har avsluttet sin finansiering. Denne støtten kan gis til de norske konsortiene som har deltatt i Preparatory Phase.

  • Den norske deltakelsen kan støttes med inntil 0,25 mill. kr.
  • Prosjektene kan ha inntil to års varighet, og kun dokumenterte utgifter kan (med-)finansieres.
  • Denne typen støtte kan kun søkes en gang etter at Preparatory Phase-prosjektet med finansiering fra FP7 er avsluttet og fram til en beslutning om eventuelt norsk medlemskap er fattet.
  • Søknader skal fremmes av ledelsen ved institusjonen som leder det norske konsortiet.

Les mer her.