Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Dette er et varsel fra Forskningsrådet om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningen og tilgjengelige midler, kommer i januar 2020.

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Støttegrenser: 3 000 000 - 3 900 000 kr

Prosjektvarighet: 36 måneder

Les mer her.