Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder. Vi tar imot søknader om støtte til banebrytende forskning av både anvendt og grunnleggende karakter.

Det er krav knyttet til prosjektleders erfaring, se under "Krav til prosjektleder". Vi støtter forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (denne utlysningen) med søknadsfrist 6. mai 2020. I tillegg kan du være prosjektleder på én søknad om Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt med søknadsfrist 6. mai 2020.

Det er ikke begrensning på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på.

Støttegrenser: 3 000 000 - 3 900 000 kr

Prosjektvarighet: 36 måneder

Les mer her.