Tsjekkia lyser ut EØS-midler til bilateralt helsesamarbeid

Tsjekkia lyser nå ut EØS-midler til bilateralt samarbeid under helseprogrammet for 2014─2021. Utlysningen gjelder støtte til å forberede bilaterale samarbeidsprosjekter, det vil si støtte til partnersøk, utvikling av bilateralt partnerskap og felles forberedelse av prosjektsøknader under helseprogrammet.

Studiereiser og besøk til samarbeidslandet, fellesmøter og seminarer er eksempler på aktiviteter det kan søkes støtte til.

Tsjekkia prioriterer disse områdene for bilateralt samarbeid:
  • Forebygging av psykiske lidelser hos barn
  • Forebygging av ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer med særlig vekt på
    • Reduksjon av sosial ulikhet i helse og forbedret tilgang til helse for sårbare grupper fra sosialt ekskluderte områder
    • Antimikrobiell resistens
  • Pasientmedvirkning og styrking av pasientorganisasjonenes rolle

Det er bare tsjekkiske institusjoner som kan sende søknaden, men de trenger partnerinstitusjoner fra Norge og/eller Island. Innkomne søknader vil bli vurdert fortløpende og kan sendes inntil 30. september 2019. Pengene må være brukt innen 30. november 2019.

Totalt budsjett 70.000 EUR

Maks støttebeløp: 5000 EUR

Les mer her.