logo

Utenlands- og gjesteforskerstipend for prosjekter i VAM


VAM inviterer prosjektene som har bevilgning fra programmet til å søke midler som kan fremme internasjonalt samarbeid og internasjonalisering av forskning.

Les mer her