Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater

Forskningsrådet ønsker å stimulere til at yngre forskere i større grad deltar i internasjonalt forskningssamarbeid. Derfor tilbyr Forskningsrådet støtte til utenlandsopphold for stipendiatene som har finansiering under FRIPRO, og til prosjektledere for Unge forskertalent-prosjekter finansiert under FRIPRO. Støtteordningen gjelder opphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon i deler av prosjektperioden. Det kan søkes personlig utenlandsstipend med løpende søknadsfrist, dvs. gjennom hele året, og søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Personlig utenlandsstipend kan kun søkes for doktorgrads- eller postdoktorstipendiater som har finansiering, dvs. lønnsmidler, fra Forskningsrådet under FRIMEDBIO. Det vil bli bevilget midler til utenlandsopphold innenfor den perioden stipendiaten mottar lønnsmidler fra Forskningsrådet. For prosjektledere for Unge forskertalent-prosjekter kan det søkes om personlig utenlandsstipend innenfor hele prosjektperioden. Utenlandsoppholdet kan ha en varighet fra 3 til 12 måneder og skal ikke medføre forlengelse av stipend- eller prosjektperioden.

Les mer her.