Offentlig sektor-phd

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere.

Det er viktig at doktorgradsprosjektet framskaffer kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store, og støtter opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. Ved å styrke samspillet mellom offentlig sektor og akademia kan kunnskapen som produseres både nasjonalt og internasjonalt utnyttes bedre i offentlig sektor.

Forskningsrådet lyser ut midler til Offentlige sektor-ph.d.-prosjekter med oppstart i 2019 eller senest februar 2020.

Utlysningen inkluderer midler til minst

  • ti prosjekter til lærere i skolen
  • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program HELSEVEL (se nedenfor)
  • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program FINNUT (se nedenfor)
  • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program IKTPLUSS (se nedenfor)
  • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program VAM (se nedenfor)

Midlene til prosjekter uten tematiske føringer er fordelt for 2019.

Midlene tildeles fortløpende til søknader som tilfredsstiller alle kravene i utlysningen. Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidlene er fordelt. Etter hvert som de ulike prosjektene blir fordelt, vil vi oppdatere utlysningen med informasjon om hvilke prosjekter som fortsatt er tilgjengelige.

Les mer her.