Utlysning av helseforskningsmidler for 2020

Utlysningen gjelder primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Forskning skal ha relevans for innhold i og organisering av helsetjenesten, samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.

All nødvendig informasjon om utlysningen fra Helse Nord finnes her.

Søknadsveileder finnes her.