Utlysning av helseforskningsmidler for 2021

Utlysningen gjelder primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Forskning skal ha relevans for innhold i og organisering av helsetjenesten, samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.

Les mer om utlysningen her.

Søknadsveileder finner du her.