logo

Utveksling av forsknings- og innovasjonspersonale i og utenfor Europa: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2018 )


RISE er støtte til mobilitet for ansatte ved forskningsinstitusjoner og ikke-akademiske organisasjoner (bedrifter, off. institusjoner), inkl. personale som jobber administrativt, teknisk og med ledelse. Utvekslingen kan foregå mellom sektorer i Europa, og med forskningsinstitusjoner både i og utenfor samme sektor i land utenfor Europa.

Marie Skłodowska-Curie Actions er en åpen konkurransearena uten forhåndsbestemte prioriteringer. Midlene tildeles til mobilitetsaktiviteter og er ikke rene forskningsbevilgninger.

Antatt tilgjengelige midler:

Ved utlysningen MSCA-RISE-2018 er 80 mill. euro tilgjengelig for nye prosjekter. Normalt kan det søkes om inntil ca 2.5 mill. euro for en periode på inntil 4 år.

Les mer her (EU) og her (Forsningsrådet).