Utvikling (FoU-prosjekter)

Utlysningen åpner 2.juni. Første søknadsfrist (15.september) gjelder skisse. Søknadsfrist for full søknad er 15.desember.

Formålet med ordningen er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Ansvarlig søker må være en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos ExtraStiftelsen (kalt søkerorganisasjon).

Det kan søkes om FoU-prosjekter med helseformål. Det omfatter:

  • Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap.
  • Systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Utviklingsprosjekter, slik som modell-, metode- og systemutvikling som er godt forankret i forskning og praktisk erfaring, kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk og akutt syke, pårørende og andre nærstående. Det kan også søkes om utrednings- og kartleggingsprosjekter, samt kvalitetsforbedringsprosjekter, som benytter vitenskapelig metodikk.

Krav til søknadene

Det søkes i to trinn:

  1. Kortfattet skissesøknad. Elektronisk skjema med tekst tilsvarende 2-3 De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad
  2. Full søknad. Elektronisk skjema og prosjektbeskrivelse på inntil 10 sider.

Les mer her.