Velferdsteknologi

Prognoser viser at befolkningen blir stadig eldre, mens kroniske sykdommer og sykdommer relatert til livsstil øker i omfang. Å bruke pasientrettede IKT-systemer og velferdsteknologi til å forebygge, overvåke, behandle og håndtere slike sykdommer kan resultere i økt mestring av egen sykdom - og gi helsepersonell bedre mulighet til å følge dem bedre opp. Senteret forsker på innføring av velferdsteknologi, og hva som hemmer og fremmer bruken.

Denne siden er sist oppdatert:

04.01.2017

For mer informasjon, kontakt:

Siri Bjørvig Siri Bjørvig