logo

Formål

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle den kunnskapen som myndighetene trenger for å utvikle og iverksette en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet. 

En uttalt visjon fra Helse- og omsorgsdepartementet er at Nasjonalt senter for e-helseforskning skal skaffe og forvalte en fullstendig oversikt over erfaring og kunnskap som kan brukes for å styrke gjennomføring av nasjonale tiltak på e-helseområdet - et SSB for e-helse.

Denne siden er sist oppdatert:

12.06.2017