Logo KIN

Arrangementer

Formålet er å arrangere en serie av fokuserte seminarer/konferanser der fagfolk fra relevante miljøer møtes for å dele erfaringer gjennom presentasjoner og diskusjoner. Hvert fagmiljø tar i første omgang ansvaret for å organisere «sin» etappe med utgangspunkt i prosjekter og aktiviteter i eget miljø, men oppfordres til å involvere kommentatorer fra andre miljøer.

Nettverksmøte
Konferanser
Konferanser med assosierte etapper

2022

 1. Nettverksmøte #4/2022

  15.11.2022      Videomøte

  Tidspunkt: kl 12-15.

 2. Høstseminar. HSØ mfl.

  01.10.2022      Oslo

  Foreløpig dato, oppdatering kommer.

 3. Nettverksmøte #3/2022

  20.09.2022      Videomøte

  Tidspunkt: kl 12-16.

 4. Arendalsuka

  18.08.2022      Arendal

  "Vi trenger et nasjonalt veikart for implementering av AI-løsninger i norsk helsetjeneste"

  KIN inviterer til seminar i Arendal Bibliotek (auditoriet) kl.15:00 - 17:00


 5. Health Related AI in Stavanger (hAIst)

  13.06 - 14.06.2022      Stavanger

  The conference aims to highlight the use of artificial intelligence in the health sector, relevant on-going research, and sharing expertise and experience obtained by researchers and enthusiasts in the region.

 6. SMIT Conference 2022 - International Society for Medical Innovation and Technology

  30.05 - 31.05.2022      Oslo

  Synergies between healthcare and technology.

 7. Nettverksmøte #2/2022

  05.04.2022      Videomøte

  Tidspunkt: kl 12-15.

 8. Nettverksmøte #1/2022

  08.02.2022      Videomøte

  Behov for kompetanseøkning og utdanning for å fasilitere implementering av KI.

2021

 1. MMIV Conference 2021

  09.12 - 10.12.2021      Bergen

  Precision Imaging Advancing Patient Care.

 2. Nettverksmøte #4/2021

  15.11.2021      Videomøte

  Innføring og utprøving av KI-anskaffelser

  - Praktiske erfaringer og myndighetenes rolle

 3. MIRA – Medical Imaging Research and AI

  18.10 - 19.10.2021      Webinar

  Two-day webinar on clinical applications of AI in cancer diagnostic imaging and perspectives on AI infrastructures. The webinar is organized by the Gemini centre MIRA: Medical Imaging Research and AI, a joint initiative by NTNU, SINTEF and St. Olavs Hospital.

 4. INTAP 2021

  11.10 - 13.10.2021      Grimstad

  The 4th International Conference on Intelligent Technologies and Applications.

 5. Nettverksmøte #3/2021

  20.09.2021      Videomøte

  Kvalitetssikring av kunstig intelligens-drevne verktøy for klinisk bruk.

 6. Midnattsolkonferansen 2021

  15.06 - 16.06.2021      Tromsø

  Midnattssolkonferansen for pasientnær kunstig intelligens samler forskere, klinikere, og andre interesserte for å dele erfaringer, diskutere og lære om hvordan kunstig intelligens brukes og kan implementeres i helsetjenesten.

 7. Nettverksmøte #2/2021

  10.05.2021      Videomøte