Logo KIN

Arrangementer

Formålet er å arrangere en serie av fokuserte seminarer/konferanser der fagfolk fra relevante miljøer møtes for å dele erfaringer gjennom presentasjoner og diskusjoner. Hvert fagmiljø tar i første omgang ansvaret for å organisere «sin» etappe med utgangspunkt i prosjekter og aktiviteter i eget miljø, men oppfordres til å involvere kommentatorer fra andre miljøer.

Nettverksmøte
Konferanser
Konferanser med assosierte etapper

2021

 1. Nettverksmøte

  10.05.2021      Videomøte

  • Presentasjon av BigMed’s sluttrapport
  • Lansering av nettside og presentasjon av aktivitetskartlegging
  • Sverre Engelschiøn, HOD redegjør om st. prp. om oppslag i journal for utvikling og bruk av KI
  • Temadiskusjon: Datatilgang - vil det nye lovverket løse utfordringene?
  • Konferansestafett
 2. Midnattssolkonferansen

  15.06 - 16.06.2021      Tromsø

  Midnattssolkonferansen for pasientnær kunstig intelligens samler forskere, klinikere, og andre interesserte for å dele erfaringer, diskutere og lære om hvordan kunstig intelligens brukes og kan implementeres i helsetjenesten.

 3. Nettverksmøte

  20.09.2021      Videomøte

  Kvalitetssikring av kunstig intelligens-drevne verktøy for klinisk bruk.

 4. INTAP 2021

  11.10 - 13.10.2021      Grimstad

  The 4th International Conference on Intelligent Technologies and Applications.

 5. Nettverksmøte

  15.11.2021      Videomøte

  Informasjon kommer.

 6. MMIV Conference 2021

  09.12 - 10.12.2021      Bergen

  Precision Imaging Advancing Patient Care.

2022

 1. iSMIT - International Society for Medical Innovation and Technology

  17.01 - 19.01.2022      Oslo

  Synergies between healthcare and technology.

 2. Health Related AI in Stavanger

  13.06 - 14.06.2022      Stavanger

  Link til nettside kommer.