Logo KIN

Prosjekter

Aktive prosjekter
Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Fokusområde Helsetjeneste Data Datakilde Sluttfase Oppgave
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
Klinisk
Spesialist
Fritekst
Strukturerte data
Journal
FoU
Tilrettelegging
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Klinisk
Primær
Spesialist
Strukturerte data
Journal
FoU
Behandlingsvalg
Tilrettelegging
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
Annet
Tj.lev. direkte til pasient
Sensordata
Selvrapportert
Register
Testing og validering
Forebygging
Annet
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Kompetanseutvikling
Primær
Spesialist
Fritekst
Lyd
Annet
FoU
Tilrettelegging
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
IKT-infrastruktur/datatilgang
Kompetanseutvikling
Spesialist
Lyd
Register
Implementering
Annet
PROVIZ NTNU Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Journal
Register
Testing og validering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Åpen kildekode
Annet
FoU
Testing og validering
Implementering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Journal
Implementering
Diagnostikk
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Journal
Register
Implementering
Diagnostikk
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Organisering
Spesialist
Annet
Journal
Testing og validering
Annet
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
IKT-infrastruktur/datatilgang
Kompetanseutvikling
Juss
Finansiering
Organisering
Primær
Spesialist
Tj.lev. til helsetjenesten
Tj.lev. direkte til pasient
Annet
Tilrettelegging
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
Annet
Primær
Annet
Annet
Annet
Tilrettelegging
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
Annet
Spesialist
Tj.lev. til helsetjenesten
Annet
Annet
Annet
Tilrettelegging
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
Annet
Primær
Spesialist
Bilder
Sensordata
Fritekst
Strukturerte data
Lyd
Syntetiske data
Selvrapportert
Åpen kildekode
Journal
Register
Testing og validering
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Rehabilitering
Tilrettelegging
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Annet
Implementering
Tilrettelegging
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Primær
Spesialist
Strukturerte data
Lyd
Journal
Annet
FoU
Diagnostikk
Annet
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Spesialist
Bilder
FoU
Diagnostikk
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Journal
Implementering
Diagnostikk
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Journal
Implementering
Diagnostikk
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Journal
Testing og validering
Diagnostikk
Clarify EU.ITN network Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Annet
Testing og validering
Diagnostikk
AICAN NTNU Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Annet
Åpen kildekode
Journal
Register
Annet
FoU
Testing og validering
Implementering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
Spesialist
Tj.lev. til helsetjenesten
Tj.lev. direkte til pasient
Bilder
Strukturerte data
Journal
Register
Annet
Testing og validering
Implementering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
IDDEAS NTNU Helse Midt
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Juss
Organisering
Spesialist
Fritekst
Strukturerte data
Journal
Register
Testing og validering
Implementering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
CoSeM NTNU Helse Midt
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Kompetanseutvikling
Spesialist
Sensordata
Fritekst
Strukturerte data
Annet
Journal
Register
FoU
Testing og validering
Implementering
Forebygging
Diagnostikk
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
FoU
Testing og validering
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
FoU
Testing og validering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
FoU
Testing og validering
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
FoU
Testing og validering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Sensordata
Annet
Testing og validering
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
FoU
Testing og validering
Diagnostikk
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
FoU
Testing og validering
Diagnostikk
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
FoU
Testing og validering
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
FoU
Testing og validering
Diagnostikk
WINNOW OUS Helse Sør-Øst
5G HEART Helse Sør-Øst
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Primær
Fritekst
Strukturerte data
Journal
Implementering
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Rehabilitering
Tilrettelegging
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
Annet
Annet
Bilder
Strukturerte data
Journal
Register
Implementering
Annet
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
Annet
Annet
Bilder
Strukturerte data
Annet
Journal
Register
FoU
Implementering
Annet
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
Kompetanseutvikling
Spesialist
Annet
Annet
FoU
Tilrettelegging
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
Klinisk
Spesialist
Bilder
Journal
Testing og validering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Spesialist
Strukturerte data
Selvrapportert
Journal
Register
Implementering
Behandlingsvalg
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Annet
FoU
Testing og validering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Åpen kildekode
Journal
Register
FoU
Testing og validering
Diagnostikk
Behandlingsvalg
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Klinisk
Primær
Tj.lev. til helsetjenesten
Strukturerte data
Selvrapportert
FoU
Testing og validering
Annet
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Tj.lev. til helsetjenesten
Sensordata
Annet
Implementering
Forebygging
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Fritekst
Journal
FoU
Diagnostikk
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Annet
Implementering
Behandlingsvalg
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
Klinisk
Spesialist
Fritekst
Strukturerte data
Journal
Implementering
Forebygging
Diagnostikk
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
Klinisk
Primær
Tj.lev. til helsetjenesten
Sensordata
Strukturerte data
Annet
Syntetiske data
Selvrapportert
Journal
Register
Testing og validering
Implementering
Forebygging
Diagnostikk
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Primær
Bilder
Sensordata
Journal
Annet
Testing og validering
Forebygging
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Spesialist
Tj.lev. til helsetjenesten
Sensordata
Strukturerte data
Annet
Implementering
Diagnostikk
Improving Stroke Care in North-Norway through Artificial Intelligence University Hospital of North-Norway Helse Nord
Klinisk
Spesialist
Bilder
Journal
Testing og validering
Behandlingsvalg
Klinisk NorBERT HBE, HFD, HST, HFO, HVIKT Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Fritekst
Journal
Annet
Tilrettelegging
Planlagte prosjekter
Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Fokusområde Helsetjeneste Data Datakilde Sluttfase Oppgave
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Strukturerte data
Annet
Implementering
Diagnostikk
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Fritekst
Strukturerte data
Journal
FoU
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Avsluttede prosjekter
Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Fokusområde Helsetjeneste Data Datakilde Sluttfase Oppgave
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Kompetanseutvikling
Annet
Fritekst
Annet
FoU
Tilrettelegging
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
Kompetanseutvikling
Annet
Fritekst
Annet
FoU
Tilrettelegging
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Juss
Organisering
Annet
Spesialist
Annet
Bilder
Fritekst
Strukturerte data
Annet
Syntetiske data
Journal
Register
Testing og validering
Diagnostikk
Tilrettelegging
Annet
Automatisk deteksjon av polypper Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus HF Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
Annet
Spesialist
Fritekst
Syntetiske data
Journal
Testing og validering
Behandlingsvalg
Tilrettelegging
Annet
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Primær
Tj.lev. direkte til pasient
Sensordata
Strukturerte data
Annet
Selvrapportert
Journal
Testing og validering
Implementering
Behandlingsvalg
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Bilder
Journal
Register
Annet
Implementering
Diagnostikk
Fokusområde
Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Status
KLINISK
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
Improving Stroke Care in North-Norway through Artificial Intelligence University Hospital of North-Norway Helse Nord
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
Klinisk NorBERT HBE, HFD, HST, HFO, HVIKT Helse Vest
IKT-INFRASTRUKTUR/DATATILGANG
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Resani AS Resani AS Nasjonalt
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
Klinisk NorBERT HBE, HFD, HST, HFO, HVIKT Helse Vest
KOMPETANSEUTVIKLING
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
CoSeM NTNU Helse Midt
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
JUSS
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
IDDEAS NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
FINANSIERING
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
ORGANISERING
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
IDDEAS NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
ANNET
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
Type helsetjeneste
Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Status
PRIMÆR
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
SPESIALIST
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
Improving Stroke Care in North-Norway through Artificial Intelligence University Hospital of North-Norway Helse Nord
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
TJENESTELEVERANDØRER TIL HELSETJENESTEN
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Resani AS Resani AS Nasjonalt
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
TJENESTELEVERANDØRER DIREKTE TIL PASIENT
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
ANNET
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
Type data
Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Status
BILDER
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
Improving Stroke Care in North-Norway through Artificial Intelligence University Hospital of North-Norway Helse Nord
SENSORDATA
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
CoSeM NTNU Helse Midt
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
Resani AS Resani AS Nasjonalt
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
FRITEKST
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
Klinisk NorBERT HBE, HFD, HST, HFO, HVIKT Helse Vest
STRUKTURERTE DATA
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
LYD
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
ANNET
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
AICAN NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
Datakilde
Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Status
SYNTETISKE DATA
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
SELVRAPPORTERT
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
ÅPEN KILDEKODE
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AICAN NTNU Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
JOURNAL
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
Improving Stroke Care in North-Norway through Artificial Intelligence University Hospital of North-Norway Helse Nord
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
Klinisk NorBERT HBE, HFD, HST, HFO, HVIKT Helse Vest
REGISTER
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
PROVIZ NTNU Helse Midt
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
ANNET
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
Planlagt sluttfase
Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Status
FORSKNING OG UTVIKLING
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
TESTING OG VALIDERING
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
Improving Stroke Care in North-Norway through Artificial Intelligence University Hospital of North-Norway Helse Nord
IMPLEMENTERING
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
ANNET
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
Klinisk NorBERT HBE, HFD, HST, HFO, HVIKT Helse Vest
Oppgave
Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Status
FOREBYGGING
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
CoSeM NTNU Helse Midt
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
DIAGNOSTIKK
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
SpecBase Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen HF Helse Vest
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
BEHANDLINGSVALG
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
Improving Stroke Care in North-Norway through Artificial Intelligence University Hospital of North-Norway Helse Nord
QUAKE II Universitetssykehuset Nord-Norge Helse Nord
REHABILITERING
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
TILRETTELEGGING
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
Klinisk NorBERT HBE, HFD, HST, HFO, HVIKT Helse Vest
ANNET
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest