Logo KIN

Prosjekter

Aktive prosjekter

Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Fokusområde Helsetjeneste Data Datakilde Oppgave
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
Klinisk
Spesialist
Fritekst
Strukturerte data
Journal
Tilrettelegging
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Klinisk
Primær
Spesialist
Strukturerte data
Journal
Behandlingsvalg
Tilrettelegging
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
Annet
Tj.lev. direkte til pasient
Sensordata
Selvrapportert
Register
Forebygging
Annet
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Kompetanseutvikling
Primær
Spesialist
Fritekst
Lyd
Annet
Tilrettelegging
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Kompetanseutvikling
Annet
Fritekst
Annet
Tilrettelegging
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
IKT-infrastruktur/datatilgang
Kompetanseutvikling
Spesialist
Lyd
Register
Annet
PROVIZ NTNU Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Journal
Register
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Åpen kildekode
Annet
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Journal
Diagnostikk
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Journal
Register
Diagnostikk
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Organisering
Spesialist
Annet
Journal
Annet
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
IKT-infrastruktur/datatilgang
Kompetanseutvikling
Juss
Finansiering
Organisering
Primær
Spesialist
Tj.lev. til helsetjenesten
Tj.lev. direkte til pasient
Tilrettelegging
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
Annet
Primær
Annet
Annet
Tilrettelegging
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
Annet
Spesialist
Tj.lev. til helsetjenesten
Annet
Annet
Tilrettelegging
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
Annet
Annet
Bilder
Sensordata
Fritekst
Strukturerte data
Lyd
Syntetiske data
Selvrapportert
Åpen kildekode
Journal
Register
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Rehabilitering
Tilrettelegging
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Annet
Tilrettelegging
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Primær
Spesialist
Strukturerte data
Lyd
Journal
Annet
Diagnostikk
Annet
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Spesialist
Bilder
Diagnostikk
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Journal
Diagnostikk
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Journal
Diagnostikk
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Journal
Diagnostikk
Clarify EU.ITN network Helse Vest
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Kompetanseutvikling
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Annet
Diagnostikk
AICAN NTNU Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Annet
Åpen kildekode
Journal
Register
Annet
Diagnostikk
Behandlingsvalg
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
Klinisk
Spesialist
Tj.lev. til helsetjenesten
Tj.lev. direkte til pasient
Bilder
Strukturerte data
Journal
Register
Annet
Diagnostikk
Behandlingsvalg
IDDEAS NTNU Helse Midt
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Juss
Organisering
Spesialist
Fritekst
Strukturerte data
Journal
Register
Diagnostikk
Behandlingsvalg
CoSeM NTNU Helse Midt
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Kompetanseutvikling
Spesialist
Sensordata
Fritekst
Strukturerte data
Annet
Journal
Register
Forebygging
Diagnostikk
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Sensordata
Annet
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
Diagnostikk
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
Diagnostikk
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Sensordata
Annet
Diagnostikk
WINNOW OUS Helse Sør-Øst
5G HEART Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Primær
Tj.lev. direkte til pasient
Sensordata
Strukturerte data
Annet
Selvrapportert
Journal
Behandlingsvalg
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Primær
Fritekst
Strukturerte data
Journal
Forebygging
Diagnostikk
Behandlingsvalg
Rehabilitering
Tilrettelegging
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
Annet
Annet
Bilder
Strukturerte data
Journal
Register
Annet
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
Annet
Annet
Bilder
Strukturerte data
Annet
Journal
Register
Annet
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
Kompetanseutvikling
Spesialist
Annet
Annet
Tilrettelegging
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
Klinisk
Spesialist
Bilder
Journal
Diagnostikk
Behandlingsvalg
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Spesialist
Strukturerte data
Selvrapportert
Journal
Register
Behandlingsvalg
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Annet
Diagnostikk
Behandlingsvalg
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Strukturerte data
Åpen kildekode
Journal
Register
Diagnostikk
Behandlingsvalg
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Klinisk
Primær
Tj.lev. til helsetjenesten
Strukturerte data
Selvrapportert
Annet
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Tj.lev. til helsetjenesten
Sensordata
Annet
Forebygging
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Fritekst
Journal
Diagnostikk
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
Klinisk
Spesialist
Bilder
Annet
Behandlingsvalg
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
Klinisk
Spesialist
Fritekst
Strukturerte data
Journal
Forebygging
Diagnostikk
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
Klinisk
Primær
Tj.lev. til helsetjenesten
Sensordata
Strukturerte data
Annet
Syntetiske data
Selvrapportert
Journal
Register
Forebygging
Diagnostikk
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
Klinisk
Kompetanseutvikling
Primær
Bilder
Sensordata
Journal
Annet
Forebygging

Avsluttede prosjekter

Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Fokusområde Helsetjeneste Data Datakilde Sluttfase Oppgave
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
Kompetanseutvikling
Annet
Fritekst
Annet
FoU
Tilrettelegging
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
IKT-infrastruktur/datatilgang
Juss
Organisering
Annet
Spesialist
Annet
Bilder
Fritekst
Strukturerte data
Annet
Syntetiske data
Journal
Register
Testing og validering
Diagnostikk
Tilrettelegging
Annet
Automatisk deteksjon av polypper Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus HF Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
Annet
Spesialist
Fritekst
Syntetiske data
Journal
Testing og validering
Behandlingsvalg
Tilrettelegging
Annet
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Bilder
Journal
Register
Annet
Implementering
Diagnostikk
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Klinisk
Spesialist
Strukturerte data
Annet
Implementering
Diagnostikk

Fokusområde

Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Aktive
KLINISK
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
IKT-INFRASTRUKTUR/DATATILGANG
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Resani AS Resani AS Nasjonalt
KOMPETANSEUTVIKLING
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
CoSeM NTNU Helse Midt
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
JUSS
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
IDDEAS NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
FINANSIERING
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
ORGANISERING
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
IDDEAS NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
ANNET
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt

Type helsetjeneste

Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Aktive
PRIMÆR
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
SPESIALIST
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
TJENESTELEVERANDØRER TIL HELSETJENESTEN
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Resani AS Resani AS Nasjonalt
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
TJENESTELEVERANDØRER DIREKTE TIL PASIENT
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
ANNET
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt

Type data

Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Aktive
BILDER
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
SENSORDATA
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
CoSeM NTNU Helse Midt
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
Resani AS Resani AS Nasjonalt
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
FRITEKST
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
STRUKTURERTE DATA
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
LYD
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
ANNET
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
AICAN NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst

Datakilde

Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Aktive
SYNTETISKE DATA
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
SELVRAPPORTERT
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
ÅPEN KILDEKODE
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AICAN NTNU Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
JOURNAL
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
REGISTER
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
PROVIZ NTNU Helse Midt
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
ANNET
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest

Planlagt sluttfase

Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Aktive
FORSKNING OG UTVIKLING
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
TESTING OG VALIDERING
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
IMPLEMENTERING
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
ANNET
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt

Oppgave

Prosjekttittel Prosjekteier Helseregion Aktive
FOREBYGGING
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
CoSeM NTNU Helse Midt
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Resani AS Resani AS Nasjonalt
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
NewbornTime Universitetet i Stavanger Helse Vest
DIAGNOSTIKK
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
Ki-67 in GI NET Helse Bergen Helse Vest
Fibrosis in kidney biopsies Helse Vest Helse Vest
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
Machine Learning and Imaging - MALIGN Helse Bergen Helse Vest
Proliferation in breast cancer Helse Vest Helse Vest
Quantitative analysis of EIN Helse Vest Helse Vest
Automatic classification of skin lesions Helse Vest Helse Vest
Clarify EU.ITN network Helse Vest
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
CoSeM NTNU Helse Midt
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - online OUS Helse Sør-Øst
LVAD - strømmåling OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - hjertefunksjon OUS Helse Sør-Øst
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
DoMore! OUS Helse Sør-Øst
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
Strukturering av fenotypedata OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Prioritering av genetiske varianter OUS, Avd. for medisinsk genetikk Helse Sør-Øst
Predikering av risiko for postoperative sårinfeksjoner med bruk av kunstig intelligens Nordlandssykehuset Helse Nord
AI-Mind Oslo University Hospital Helse Sør-Øst
BEHANDLINGSVALG
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
PROVIZ NTNU Helse Midt
Segmenting lymph nodes from thorax CT St. Olavs hospital Helse Midt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
AICAN NTNU Helse Midt
KI for forbedret diagnostikk i endometriekreft Helse Bergen Helse Vest
IDDEAS NTNU Helse Midt
LVAD in vitro/in vivo OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - vitale data OUS Helse Sør-Øst
Maskinlæring - ECMO data OUS Helse Sør-Øst
LVAD trombose OUS Helse Sør-Øst
Deteksjon av luft, ECMO OUS Helse Sør-Øst
Machine Learning - Blood loss OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
Chronic Pain E-helseforskning Helse Nord
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Prediksjon av tilbakefall i glioblastom UNN Helse Nord
AI-basert beslutningsstøtte for ryggkirurgi UNN Helse Nord
Fraxinus St. Olavs Hospital & SINTEF (Medisinsk teknologi) Helse Midt
KI i bildeveiledet nevrokirurgi St. Olavs hospital Helse Midt
KI for kartlegging av organer fra CT-bilder Sykehuset i Ålesund Helse Midt
REHABILITERING
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
TILRETTELEGGING
ClinCode E-helseforskning Helse Nord
IM-PACT E-helseforskning Helse Nord
Bedre bruk av KI E-helseforskning Helse Nord
Implementering av KI E-helseforskning Helse Nord
Helsedataanalyse 2 E-helseforskning Helse Nord
Nasjonalt koordineringsprosjekt "Bedre bruk av KI" Helsedirektoratet Nasjonalt
Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Nasjonalt
God klinisk praksis Helsedirektoratet Nasjonalt
KI – data og algoritmer Direktoratet for e-helse Nasjonalt
WIML: Workflow-integrated machine learning Helse Bergen Helse Vest
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
PraksisNett UiB, UiO, NTNU, UiT, E-helseforskning, Norce Helse Nord
Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste E-helseforskning Helse Nord
ANNET
WARIFA E-helseforskning Helse Nord
AMK-simulator RAKOS Helse Vest
Optimization of the pathology workflow Helse Vest Helse Vest
AI decision support in medical emergency calls KoKom, Helse Bergen Helse Vest
BIGMED hovedprosjekt OUS Helse Sør-Øst
BIGMED NLP OUS Helse Sør-Øst
MIM Kreftregisteret Nasjonalt
KI for presis og effektiv screening av brystkreft Kreftregisteret Nasjonalt
RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls. NORCE Norwegian Research Centre AS Helse Vest