Logo KIN

PROVIZ


Prostate cancer visualization by MRI - Improved diagnostics using artificial intelligence

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.ntnu.edu/isb/proviz#/view/about


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2019 - 2024

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Bilder, Strukturerte data

Datakilde:

Journal, Register

Planlagt sluttfase:

Testing og validering

Oppgave:

Diagnostikk, Behandlingsvalg

Prosjekteier

NTNU

Helseregion

Helse Midt