Logo KIN

Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN)

KIN er et nasjonalt nettverk for kunstig intelligens i helsetjenesten som består av ulike fagmiljøer fra hele landet. Nettverket har en «bottom-up» tilnærming og et formål om å dele erfaringer og sette viktige problemstillinger rundt klinisk implementering av kunstig intelligens på agendaen. Vi knytter sammen fagmiljøer gjennom å etablere møteplasser for felles diskusjon og utveksling av kunnskap om implementering av kunstig intelligens i helsesektoren. Nettverket er åpen for alle som ønsker å delta og dele sitt arbeid.

Sekretariatet for 2021:

 • Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
 • Vibeke Binz Vallevik, DNV
 • Jan Nygård, Kreftregisteret
 • Alexander Lundervold, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
 • Anne Torill Nordsletta, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst

Les mer

Observatører:

 • Bror Just Andersen, Vestre Viken HF
 • Christine Dalebø Gjerdevik, Helsedirektoratet
 • Diana Saplacan, UiO
 • Frida Holmberg Hansen, Helsedirektoratet
 • Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet
 • Helga Brøgger, Helsetilsynet
 • Hilde Margrethe Lovett, Direktoratet for e-helse
 • Maja Gran Erke: Direktoratet for e-helse
 • Mari Serine Kannelønning, Oslo Met
 • Nils Gullhaug, Direktoratet for e-helse
 • Oliver Bouissou, OUS
 • Siri-Linn Schmidt Fotland, Norce
 • Siv Anette Fjellkårstad, Helsedirektoratet
 • Tonje Stegavik, IKT-tilsynet i Helsetilsynet
 • Tore Gundersen, Ahus

Samarbeidskultur i fagnettverket

Nettverket bidrar til åpen utveksling av idéer og meninger for å styrke fagfellesskapet. I vår kommunikasjon verdsetter vi:

 

Medlemmer i nettverket:

 • Alexander Selvikvåg Lundervold, HVL
 • Anders Dahlen Forsmo Lauvsnes: NTNU, BRACT
 • Anne Kjersti Befring, UiO
 • Anne Torill Nordsletta, E-helseforskning
 • Arnoldo Frigessi, OUS OCBE/UiO
 • Arthur Revhaug, UNN
 • Christian Autenried, Helse Vest IKT
 • Emiel Janssen, UiS
 • Erik Fosse, OUS
 • Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
 • Frank Lindseth, NTNU
 • Gunhild Fjeld, RAKOS
 • Haldor Husby, Ahus
 • Hanne Sorger, NTNU
 • Håkon Olav Leira, NTNU
 • Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen, Helse Bergen
 • Irina Halbostad, Namsos kommune
 • Jan F. Nygård, Kreftregisteret
 • Jon Bjarne Leiknes, SUS, UiB
 • Karl Øyvind Mikalsen, UiT/UNN
 • Kassaye Yitbarek Yigzaw, E-helseforskning
 • Ketil Oppedal, SUS
 • Kjersti Mevik, Nordlandssykehuset HF
 • Kristoffer Knutsen Wickstrøm, UiT
 • Lars Age Mogster, Ahus
 • Line Silsand, E-helseforskning
 • Marit Valla, NTNU
 • Merete Retzius, Sykehuspartner
 • Oda Bakken, OUS
 • Randi Borgen, OUS
 • Robert Jenssen, UiT
 • Rolv-Ole Lindsetmo, UNN
 • Sabine Leh, Helse Bergen/Haukeland
 • Stein Olav Skrøvseth, E-helseforskning
 • Sture Pettersen, Helse Nord RHF
 • Thomas Langø, SINTEF
 • Thomas Werner Lindner, RAKOS
 • Tone Frost Bathen, NTNU
 • Tor Oddbjørn Tveit, UiA
 • Trym Holter, NTNU
 • Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst
 • Vibeke Binz Vallevik, DNV
 • Øystein Nytrø, NTNU