Logo KIN

Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN)

KIN er et nasjonalt nettverk for kunstig intelligens i helsetjenesten som består av ulike fagmiljøer fra hele landet. Nettverket har en «bottom-up» tilnærming og et formål om å dele erfaringer og sette viktige problemstillinger rundt klinisk implementering av kunstig intelligens på agendaen. Vi knytter sammen fagmiljøer gjennom å etablere møteplasser for felles diskusjon og utveksling av kunnskap om implementering av kunstig intelligens i helsesektoren. Nettverket er åpen for alle som ønsker å delta og dele sitt arbeid.

Sekretariatet for 2021:

 • Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
 • Vibeke Binz Vallevik, DNV
 • Jan Nygård, Kreftregisteret
 • Alexander Lundervold, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
 • Anne Torill Nordsletta, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst

Les mer

Samarbeidskultur i fagnettverket

Nettverket bidrar til åpen utveksling av idéer og meninger for å styrke fagfellesskapet. I vår kommunikasjon verdsetter vi:

 

Medlemmer i nettverket:

 • Alexander Selvikvåg Lundervold, HVL
 • Anders Dahlen Forsmo Lauvsnes: NTNU, BRACT
 • Anne Kjersti Befring, UiO
 • Anne Torill Nordsletta, E-helseforskning
 • Arnoldo Frigessi, OUS OCBE/UiO
 • Christian Autenried, Helse Vest IKT
 • Christine Dalebø Gjerdevik, Helsedirektoratet (observatør)
 • Emiel Janssen, UiS
 • Erik Fosse, OUS
 • Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
 • Frank Lindseth, NTNU
 • Gunhild Fjeld, RAKOS
 • Hanne Sorger, NTNU
 • Helga Brøgger, Helsetilsynet (observatør)
 • Håkon Olav Leira, NTNU
 • Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen, Helse Bergen
 • Irina Halbostad, Namsos kommune
 • Jan F. Nygård, Kreftregisteret
 • Jon Bjarne Leiknes, SUS, UiB
 • Karl Øyvind Mikalsen, UiT/UNN
 • Kassaye Yitbarek Yigzaw, E-helseforskning
 • Ketil Oppedal, SUS
 • Kjersti Mevik, Nordlandssykehuset HF
 • Lars Age Mogster, Ahus
 • Line Silsand, E-helseforskning
 • Mari Serine Kannelønning, Oslo Met (observatør)
 • Marit Valla, NTNU
 • Nils Gullhaug, Direktoratet for e-helse (observatør)
 • Oda Bakken, OUS
 • Randi Borgen, OUS
 • Robert Jenssen, UiT
 • Rolv-Ole Lindsetmo, UNN
 • Sabine Leh, Helse Bergen/Haukeland
 • Siv Anette Fjellkårstad, Helsedirektoratet (observatør)
 • Stein Olav Skrøvseth, E-helseforskning
 • Thomas Langø, SINTEF
 • Thomas Werner Lindner, RAKOS
 • Tone Frost Bathen, NTNU
 • Trym Holter, NTNU
 • Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst
 • Vibeke Binz Vallevik, DNV
 • Øystein Nytrø, NTNU