Logo KIN

Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN)

KIN er et nasjonalt nettverk for kunstig intelligens i helsetjenesten som består av ulike fagmiljøer fra hele landet. Nettverket har en «bottom-up» tilnærming og et formål om å dele erfaringer og sette viktige problemstillinger rundt klinisk implementering av kunstig intelligens på agendaen. Vi knytter sammen fagmiljøer gjennom å etablere møteplasser for felles diskusjon og utveksling av kunnskap om implementering av kunstig intelligens i helsesektoren. Nettverket er åpent for alle som ønsker å delta og dele sitt arbeid.

Rapporter om kunstig intelligens

2022 11 - Kunstig intelligens innen radiologi i Helse Nord

2022 11 - A Systematic Literature Review of User Trust in AI Enabled Systems: An HCI Perspective

2023 06 - Innovasjon og kunstig intelligens i Nederland

2023 10 - Kunstig intelligens i helsesektoren – en veileder, Tidsskrift for Den norske legeforening

2023 10 - Status og forslag til videre arbeid med kunstig intelligens (KI) i helse- og omsorgstjenesten

Sekretariatet for 2024:

 • Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
 • Jan Nygård, Kreftregisteret
 • Arvid Lundervold, Universitetet i Bergen
 • Stein Olav Skrøvseth, E-helseforskning
 • Tone Frost Bathen, NTNU
 • Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst
 • Helga Marie Brøgger, DNV
 • Edmund Søvik, St.Olavs hospital

Les mer

Samarbeidskultur i fagnettverket

Nettverket bidrar til åpen utveksling av idéer og meninger for å styrke fagfellesskapet. I vår kommunikasjon verdsetter vi åpenhet, respekt og faglighet.

 

Observatører:

 • Anne Siri Bekkelund, Teknologirådet
 • Arild Faxvaag, NTNU, Helseplattformen
 • Bror Just Andersen, Vestre Viken HF
 • Christine Dalebø Gjerdevik, Helsedirektoratet
 • Diana Saplacan, UiO
 • Eirik Hugaas Ofstad, Nordlandssykehuset, UiT
 • Frida Holmberg Hansen, Helsedirektoratet
 • Frode Løkeberg Solem, Sykehuset i Vestfold HF
 • Gunnar Ellingsen, UiT, E-helseforskning
 • Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet
 • Helga Brøgger, Helsetilsynet
 • Hilde Margrethe Lovett, Direktoratet for e-helse
 • Keyur Radiya, UNN
 • Line Linstad, E-helseforskning
 • Maja Gran Erke: Direktoratet for e-helse
 • Margunn Aanestad, UiA
 • Marion Lambrechts Berge, HVL
 • Mari Serine Kannelønning, Oslo Met
 • Martin Holtet, Deepinsight AS
 • Nils Gullhaug, Direktoratet for e-helse
 • Olav Willumsen Haugå, Deepinsight AS
 • Oliver Bouissou, OUS
 • Pieter Jelle Toussaint, IDI, NTNU, SINTEF
 • Severin Sjømark, Deepinsight AS
 • Siri-Linn Schmidt Fotland, Norce
 • Siv Anette Fjellkårstad, Helsedirektoratet
 • Thomas Endre Lie, OUS
 • Tonje Stegavik, IKT-tilsynet i Helsetilsynet
 • Tore Gundersen, Ahus
 • Tor Ingebrigtsen, UNN
 • Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF
 • Trine Bjørnsen, Headroom Life Science

Medlemmer i nettverket:

 • Aleksander Kjeserud, Microsoft Norway
 • Aleksander Lütken, SAS Institute
 • Alexander Moltubakk Kempton, UiO
 • Alexander Selvikvåg Lundervold, HVL
 • Alexandra Makhlysheva, E-helseforskning
 • Alex Moltzau, NORA
 • Alfhild Stokke, Direktoratet for e-helse
 • Alia Zaka, Sykehuspartner
 • Alok Bhan, Stavanger Universitetssykehus, Uib, Klubbgaten legesenter
 • Alvhild Alette Bjørkum, HVL
 • Amelie Marseille, Vitae Evidence AS
 • Amund Lundgaard, Kernel AS
 • Anagha P. Parkar, Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Anders Dahlen Forsmo Lauvsnes, NTNU, BRACT
 • Anders Strand, DIPS
 • Andrea Storås, SimulaMet, OsloMet
 • Andrius Budrionis, E-helseforskning
 • Anette Lavik, Helse Bergen
 • Anne Britt Thuestad, AHUS
 • Anne Dybdahl Wanderås, St. Olavs hospital
 • Anne Kjersti Befring, UiO
 • Anne Mari Farstad, Hemit HF
 • Anne Marit Rennemo, Oslo kommune, Helseetaten
 • Anne-Marthe Hellgren, Oslo kommune, helseetaten
 • Anne Torill Nordsletta, E-helseforskning
 • Arne-Idar Johansen, Ahus
 • Arne Sørensen Vevle, NLSH Bodø
 • Arnoldo Frigessi, OUS OCBE/UiO
 • Arthur Revhaug, UNN
 • Arvid Lundervold, UiB
 • Asbjørn Finstad, KS
 • Ashenafi Zebene Woldaregay, UiT, SPKI, UNN
 • Ashley Muller, FHI
 • Astrid Schuster, Fujifilm Nordic AB
 • Atle Bjørnerud, UiO, CRAI, OUS
 • Ben René Bjørsvik, UiB
 • Bente Konst, SiV
 • Bjørn Helge Lervåg, Myld
 • Bjørn Jostein Singstad, UiO
 • Bjørn-Petter Johannessen, Finnmarkssykehuset
 • Camilla Rasmussen, UNN
 • Carl Petter Skaar Kulseng, NordicCAD
 • Cecilia Marie Futsæther, NMBU, CEHEADS
 • Cecilia Nguyen, Crayon AS
 • Christer André Angelsen Aakervik, NLSH
 • Christian Autenried, Helse Vest IKT
 • Christoffer Lervåg, Helse Møre og Romsdal
 • Christopher Viland, Sykehuspartner
 • Ciprian-Virgil Gerstenberger, E-helseforskning
 • Daniel Ribe, UiT, Nmf, SPKI
 • Egidijus Pelanis, OUS, Rikshospitalet
 • Egil Utheim, Helse Sør-Øst RHF
 • Einar Nilsen, Helse Møre og Romsdal, NTNU
 • Eilin Mork, Ahus
 • Eirik Nikolai Arnesen, Legeforeningen
 • Eirik Wolfenstein, HEMIT HF
 • Eivind L. P. Larsen, Helse Nord IKT
 • Eivind Stormo, DIPS AS
 • Elisabeth Alvestad, Helse Nord IKT
 • Elisabeth Kim Olsen, Teknologi og Innovasjonsklinikken, OUS
 • Ellinor Haukland, Nordlandssykehuset
 • Emiel Janssen, UiS
 • Emile van Gelderen, Forskningsseksjonen Sørlandet sykehus
 • Emma Rewcastle, Helse stavanger HF
 • Endre Grøvik, Helse M&R, NTNU
 • Erik Fosse, OUS
 • Erlend Andersen, SSHF
 • Espen Alexander Fürst Ihlen, CheckWare AS, NTNU
 • Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
 • Frank Lindseth, NTNU
 • Frank Vevle, Bufdir
 • Fredrik Andreas Dahl, Norsk Regnesentral
 • Gabriel Kiss, NTNU
 • Geir Villy Isaksen, Helse Nord IKT
 • Glenn-Helge Hattmann, UNN
 • Gro Hilde Severinsen, E-helseforskning
 • Gunhild Fjeld, RAKOS, Helse Stavanger
 • Gunnar Hartvigsen, UiT, UiA
 • Haldor Husby, Ahus
 • Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse
 • Hanne Sorger, NTNU
 • Harald M. Dobloug, Legevisitt AS
 • Hector Valls, UiT, SPKI
 • Heinrich Backmann, Nordlandssykehuset HF
 • Helge T. Blindheim, UiO, TSD
 • Henrik Wethe Koch, Helse Stavanger HF
 • Herald Reiersen, Helgelandssykehuset HF
 • Hrafn N. H. Weishaupt, Helse Bergen HF
 • Håkon Olav Leira, NTNU
 • Håvard Emil Danielsen, OUS, UiO
 • Ilangko Balasingham, NTNU og OUS
 • Ingebjørg Irgens, Sunnaas sykehus HF
 • Ingebrigt Meisingset, NTNU
 • Inge Groote, OUS, SiV
 • Inge Jonassen, UiB, ELIXIR, NORA
 • Ingerid Reinertsen, SINTEF, NTNU
 • Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen, Helse Bergen
 • Ingrid Harboe, Folkehelseinstituttet
 • Ira Hebold Haraldsen, AI-Mind, OUS
 • Iren Ramsøy, Bergen kommune
 • Irina Halbostad, Namsos kommune
 • Ishita Barua, OUS, UiO
 • Jan F. Nygård, Kreftregisteret
 • Janne Hougen, Direktoratet for e-helse
 • Jarle Berge, Sykehuset i Vestfold, Politihøgskolen
 • Javier Armando Luzon, UiO
 • Jens Kristian Jebsen, Vestre Viken HF
 • Jesper Ravn, Ahus
 • Jim Tørresen, UiO
 • Joel Burman, UNN SPKI
 • Johannes Straume, Infodoc
 • Johan Rasch, Helse Nord RHF
 • John Michael Obligar, Hemit HF
 • Jonas Vassgård Myhre, Helseetaten, Oslo Kommune
 • Jon Bjarne Leiknes, SUS, UiB
 • Jon I. Holm, Sykehuspartner
 • Jorunn Thaulow, UiO
 • Jorunn Vik, Rakos, Helse Stavanger HF
 • Kaare Magne Nielsen, OsloMet
 • Kajsa Møllersen, UiT
 • Karl Øyvind Mikalsen, SPKI, UiT/UNN
 • Karolina Berg, UiB, MMIV
 • Kassaye Yitbarek Yigzaw, E-helseforskning
 • Ken Inge Adolfsen, UNN
 • Kenneth Solstrand, Oslo universitetssykehus

Medlemmer i nettverket, forts:

 • Kerstin Bach, NTNU
 • Ketil Oppedal, UiS
 • Kjell-Inge Gjesdal, NordicCAD
 • Kjell Skjølås, Sykehuspartner HF
 • Kjell-Åge Tingstad, Hemit HF
 • Kjersti Mevik, Nordlandssykehuset HF
 • Klas Henning Pettersen, NORA
 • Klaus Becker, Helgelandssykehuset
 • Kristine Eide, Språkrådet
 • Kristine Stene Bjørk, Oslo kommune, Helseetaten
 • Kristin Farestvedt, Helse Vest IKT
 • Kristin Krogsrud, Roche Norway
 • Kristoffer Fossum, Helse Sør-Øst RHF
 • Kristoffer Knutsen Wickstrøm, UiT
 • Lars Age Mogster, Ahus
 • Lars Haakon Hafsdal
 • Line Silsand, E-helseforskning
 • Line Sivertsen, Nordlandssykehuset HF
 • Liv Bollvåg, DIPS
 • Magdalena K. Karlsson, Yallow Life Science
 • Magnus Engeset, UNN, Helse Nord
 • Magnus Løberg, UiO
 • Magnus Reinsfelt Krogh, Medtekpartner AS
 • Malgorzata Cyndecka, UiB Juridisk fakultet
 • Manish Kakar, OUS
 • Margrethe Mohr Lunde, OUS
 • Marianne Bjørnerem, OUS
 • Mari Eide Frey, OUS
 • Marit A. Martiniussen, Sykehuset Østfold
 • Marit Austeng, FHI, UNN
 • Marit Valla, NTNU
 • Mari Valde Myklebust, Hemit HF
 • Marthe Iversøn Standeren, SAS Institute
 • Martin Bloma, Microsoft Norge
 • Maryam Tayefi, E-helseforskning
 • Mary Sletvold, Uniconsult AS, Direktoratet for e-helse
 • Matias Jentoft, Språkrådet
 • Mattijs Elschot, NTNU, St. Olavs Hospital
 • Merete Retzius, Sykehuspartner
 • Micaela Thierley, Helse Vest IKT
 • Michael Riegler, UiT, SimulaMet
 • Miguel Angel Tejedor Hernandez, E-helseforskning
 • Monica Sneve, Bærum sykehus, VVHF
 • Monika Dahl, OsloMet
 • Najla Jabbar, Microsoft Norway
 • Navid Khosravi, Lovisenberg sykehus, UiA
 • Nermina I. Rygg, Microsoft
 • Nermin Zecic, Sykehuset i Vestfold
 • Nikita Shvetsov, UiT
 • Nis Johannsen, Helse Sør-Øst RHF
 • Oda Bakken, OUS
 • Oda Solesvik Oppedal, TAVANA
 • Odd Arild Lehne, Norway Health Tech, OUS
 • Oddbjørg Elisabeth Krogsvold, Sectra
 • Odd Inge Hellesylt, Sopra Steria
 • Odd Sandbekkhaug, Infiniwell
 • Ola Christiansen, SIHF
 • Olav Aune Thomassen, Finnmarkssykehuset HF
 • Ole Andreassen, UiO, OUS
 • Oleg Agafonov, DNV
 • Ole Kristian Våge, Direktoratet for e-helse
 • Oliver Tomic, NMBU, CEHEADS
 • Ottar Vasseljen, NTNU
 • Ottar Wiklund, Oslo kommune, Helseetaten
 • Per Atle Bakkevoll, E-helseforskning
 • Per Erik Tødenes, Helse Møre og Romsdal HF
 • Per-Ivar Lønne, OUS
 • Per Myrseth, DNV
 • Peter Malum Bergerud, Sykehuspartner HF
 • Petter Ervik-Torp, Amazon Web Services
 • Petter Østbye, Sectra
 • Peyman Mirtaheri, OsloMet
 • Phuong Dihn Ngo, E-helseforskning
 • Pål Brekke, OUS, DIPS
 • Pål C. Morberg, SiV
 • Rahul P. Kumar, OUS
 • Ralf Kellmann, Haukeland
 • Randi Borgen, OUS
 • Rebecca Segre, NTNU
 • Robert Jenssen, UiT
 • Rolf Strand, Sykehuspartner HF
 • Rolv-Ole Lindsetmo, UNN
 • Rune Sundset, UNN
 • Sabine Leh, Helse Bergen
 • Samuel Kuttner, UNN, UiT, SPKI
 • Sander J. Tufte, NFR
 • Sarah Sjehed, Microsoft Norway
 • Sharmini Alagaratnam, DNV
 • Sigmund Aalbu, Hemit HF
 • Sigrid Berg, SINTEF
 • Sigrun Saur Almberg, St. Olavs hospital
 • Sigurd Sverdrup, Sykehuspartner HF
 • Silje Hjorth Rafaelsen, DIPS og Helse Bergen
 • Silje Melås, OUS Forskerstøtte
 • Solveig Hofvind, Kreftregisteret
 • Steinar Tveiten, SSHF
 • Stein Olav Skrøvseth, E-helseforskning
 • Sture Pettersen, Helse Nord RHF
 • Synnøve Olset, Helse Vest IKT
 • Tarja Kvalheim, Haugland Rehabiliteringssenter, Virke Rehab, UiB
 • Terje Jørgensen, Bodø kommune
 • Terje Torgersen, St. Olav, NTNU
 • Thomas Langø, SINTEF
 • Thomas Werner Lindner, RAKOS, Helse Stavanger
 • Thor Ole Golsrud, UiS
 • Tone Frost Bathen, NTNU
 • Tone Hovda, Vestre Viken HF
 • Tor Andre Skjelbakken, UNN
 • Tore Dahl, Oslo Universitetssykehus
 • Tor Oddbjørn Tveit, UiA
 • Truls Tunby Kristiansen, E-helseforskning
 • Trym Holter, NTNU
 • Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst
 • Vajira Thambawita, SimulaMet
 • Vibeke Binz Vallevik, DNV
 • Vibeke Normann, VVHF
 • Vidar Diebels-Larsen, Lunit Europe Business Development
 • Vidar Kogstad Nygaard, Helse Nord RHF
 • William Dalheim, DIPS
 • Zada Pajalic, VID
 • Øystein Nytrø, NTNU
 • Øystein Risa, SINTEF
 • Øyvind Meinich-Bache, UiS
 • Øivind Riis, Sykehuset Østfold HF, NTNU