Logo KIN

Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN)

KIN er et nasjonalt nettverk for kunstig intelligens i helsetjenesten som består av ulike fagmiljøer fra hele landet. Nettverket har en «bottom-up» tilnærming og et formål om å dele erfaringer og sette viktige problemstillinger rundt klinisk implementering av kunstig intelligens på agendaen. Vi knytter sammen fagmiljøer gjennom å etablere møteplasser for felles diskusjon og utveksling av kunnskap om implementering av kunstig intelligens i helsesektoren. Nettverket er åpent for alle som ønsker å delta og dele sitt arbeid.

Ny rapport om KI innen medisinsk radiologi i Helse Nord

Kunstig intelligens innen radiologi i Helse Nord

Det gjøres oppmerksom på at rapporten foreløpig ikke er behandlet i styret for Helse Nord RHF og at den derfor kun er et uttrykk for arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger.

Sekretariatet for 2021:

 • Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
 • Vibeke Binz Vallevik, DNV
 • Jan Nygård, Kreftregisteret
 • Arvid Lundervold, Universitetet i Bergen
 • Anne Torill Nordsletta, E-helseforskning
 • Stein Olav Skrøvseth, E-helseforskning
 • Tone Frost Bathen, NTNU
 • Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst

Les mer

Samarbeidskultur i fagnettverket

Nettverket bidrar til åpen utveksling av idéer og meninger for å styrke fagfellesskapet. I vår kommunikasjon verdsetter vi åpenhet, respekt og faglighet.

 

Observatører:

 • Anne Siri Bekkelund, Teknologirådet
 • Arild Faxvaag, NTNU, Helseplattformen
 • Bror Just Andersen, Vestre Viken HF
 • Christine Dalebø Gjerdevik, Helsedirektoratet
 • Diana Saplacan, UiO
 • Eirik Hugaas Ofstad, Nordlandssykehuset, UiT
 • Frida Holmberg Hansen, Helsedirektoratet
 • Frode Løkeberg Solem, Sykehuset i Vestfold HF
 • Gunnar Ellingsen, UiT, E-helseforskning
 • Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet
 • Helga Brøgger, Helsetilsynet
 • Hilde Margrethe Lovett, Direktoratet for e-helse
 • Keyur Radiya, UNN
 • Line Linstad, E-helseforskning
 • Maja Gran Erke: Direktoratet for e-helse
 • Margunn Aanestad, UiA
 • Marion Lambrechts Berge, HVL
 • Mari Serine Kannelønning, Oslo Met
 • Martin Holtet, Deepinsight AS
 • Nils Gullhaug, Direktoratet for e-helse
 • Olav Willumsen Haugå, Deepinsight AS
 • Oliver Bouissou, OUS
 • Pieter Jelle Toussaint, IDI, NTNU, SINTEF
 • Severin Sjømark, Deepinsight AS
 • Siri-Linn Schmidt Fotland, Norce
 • Siv Anette Fjellkårstad, Helsedirektoratet
 • Thomas Endre Lie, OUS
 • Tonje Stegavik, IKT-tilsynet i Helsetilsynet
 • Tore Gundersen, Ahus
 • Tor Ingebrigtsen, UNN
 • Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF
 • Trine Bjørnsen, Headroom Life Science

Medlemmer i nettverket:

 • Aleksander Kjeserud, Microsoft Norway
 • Aleksander Lütken, SAS Institute
 • Alexander Moltubakk Kempton, UiO
 • Alexander Selvikvåg Lundervold, HVL
 • Alexandra Makhlysheva, E-helseforskning
 • Alex Moltzau, NORA
 • Alfhild Stokke, Direktoratet for e-helse
 • Alia Zaka, Sykehuspartner
 • Anders Dahlen Forsmo Lauvsnes, NTNU, BRACT
 • Andrea Storås, SimulaMet, OsloMet
 • Andrius Budrionis, E-helseforskning
 • Anne Kjersti Befring, UiO
 • Anne Torill Nordsletta, E-helseforskning
 • Arne-Idar Johansen, Ahus
 • Arnoldo Frigessi, OUS OCBE/UiO
 • Arthur Revhaug, UNN
 • Arvid Lundervold, UiB
 • Asbjørn Finstad, KS
 • Ashley Muller, FHI
 • Astrid Schuster, Fujifilm Nordic AB
 • Atle Bjørnerud, UiO, CRAI, OUS
 • Ben René Bjørsvik, UiB
 • Bente Konst, SiV
 • Bjørn Jostein Singstad, UiO
 • Bjørn-Petter Johannessen, Finnmarkssykehuset
 • Cecilia Marie Futsæther, NMBU, CEHEADS
 • Christian Autenried, Helse Vest IKT
 • Ciprian-Virgil Gerstenberger, E-helseforskning
 • Daniel Ribe, UiT, Nmf, SPKI
 • Egil Utheim, Helse Sør-Øst RHF
 • Eirik Nikolai Arnesen, Legeforeningen
 • Elisabeth Kim Olsen, Teknologi og Innovasjonsklinikken, OUS
 • Ellinor Haukland, Nordlandssykehuset
 • Emiel Janssen, UiS
 • Emma Rewcastle, Helse stavanger HF
 • Endre Grøvik, Helse M&R, NTNU
 • Erik Fosse, OUS
 • Erlend Andersen, SSHF
 • Espen Alexander Fürst Ihlen, CheckWare AS, NTNU
 • Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
 • Frank Lindseth, NTNU
 • Gabriel Kiss, NTNU
 • Gro Hilde Severinsen, E-helseforskning
 • Gunhild Fjeld, RAKOS, Helse Stavanger
 • Gunnar Hartvigsen, UiT, UiA
 • Haldor Husby, Ahus
 • Hanne Sorger, NTNU
 • Hector Valls, UiT, SPKI
 • Heinrich Backmann, Nordlandssykehuset HF
 • Helge T. Blindheim, UiO, TSD
 • Henrik Wethe Koch, Helse Stavanger HF
 • Hrafn N. H. Weishaupt, Helse Bergen HF
 • Håkon Olav Leira, NTNU
 • Håvard Emil Danielsen, OUS, UiO
 • Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen, Helse Bergen
 • Inge Groote, OUS, SiV
 • Inge Jonassen, UiB, ELIXIR, NORA
 • Ingerid Reinertsen, SINTEF, NTNU
 • Ira Hebold Haraldsen, AI-Mind, OUS
 • Iren Ramsøy, Bergen kommune
 • Irina Halbostad, Namsos kommune
 • Ishita Barua, OUS, UiO
 • Jan F. Nygård, Kreftregisteret
 • Javier Armando Luzon, UiO
 • Jens Kristian Jebsen, Vestre Viken HF
 • Jesper Ravn, Ahus
 • Jim Tørresen, UiO
 • Jon Bjarne Leiknes, SUS, UiB
 • Jon I. Holm, Sykehuspartner
 • Jorunn Vik, Rakos, Helse Stavanger HF
 • Kaare Magne Nielsen, OsloMet
 • Kajsa Møllersen, UiT
 • Karl Øyvind Mikalsen, SPKI, UiT/UNN
 • Karolina Berg, UiB, MMIV
 • Kassaye Yitbarek Yigzaw, E-helseforskning
 • Ken Inge Adolfsen, UNN
 • Kerstin Bach, NTNU

Medlemmer i nettverket, forts:

 • Ketil Oppedal, UiS
 • Kjell-Åge Tingstad, Hemit HF
 • Kjersti Mevik, Nordlandssykehuset HF
 • Klas Henning Pettersen, NORA
 • Klaus Becker, Helgelandssykehuset
 • Kristin Farestvedt, Helse Vest IKT
 • Kristin Krogsrud, Roche Norway
 • Kristoffer Knutsen Wickstrøm, UiT
 • Lars Age Mogster, Ahus
 • Lars Haakon Hafsdal
 • Line Silsand, E-helseforskning
 • Line Sivertsen, Nordlandssykehuset HF
 • Liv Bollvåg, DIPS
 • Magdalena K. Karlsson, Yallow Life Science
 • Magnus Løberg, UiO
 • Malgorzata Cyndecka, UiB Juridisk fakultet
 • Mari Eide Frey, OUS
 • Marit A. Martiniussen, Sykehuset Østfold
 • Marit Valla, NTNU
 • Mari Valde Myklebust, Hemit HF
 • Marthe Iversøn Standeren, SAS Institute
 • Maryam Tayefi, E-helseforskning
 • Mattijs Elschot, NTNU, St. Olavs Hospital
 • Merete Retzius, Sykehuspartner
 • Michael Riegler, UiT, SimulaMet
 • Miguel Angel Tejedor Hernandez, E-helseforskning
 • Najla Jabbar, Microsoft Norway
 • Nikita Shvetsov, UiT
 • Oda Bakken, OUS
 • Odd Arild Lehne, Norway Health Tech, OUS
 • Oddbjørg Elisabeth Krogsvold, Sectra
 • Odd Sandbekkhaug, Infiniwell
 • Olav Aune Thomassen, Finnmarkssykehuset HF
 • Oliver Tomic, NMBU, CEHEADS
 • Per Atle Bakkevoll, E-helseforskning
 • Per Erik Tødenes, Helse Møre og Romsdal HF
 • Per-Ivar Lønne, OUS
 • Per Myrseth, DNV
 • Peter Malum Bergerud, Sykehuspartner HF
 • Petter Østbye, Sectra
 • Phuong Dihn Ngo, E-helseforskning
 • Pål Brekke, OUS, DIPS
 • Pål C. Morberg, SiV
 • Rahul P. Kumar, OUS
 • Ralf Kellmann, Haukeland
 • Randi Borgen, OUS
 • Robert Jenssen, UiT
 • Rolf Strand, Sykehuspartner HF
 • Rolv-Ole Lindsetmo, UNN
 • Rune Sundset, UNN
 • Sabine Leh, Helse Bergen
 • Samuel Kuttner, UNN, UiT, SPKI
 • Sarah Sjehed, Microsoft Norway
 • Sharmini Alagaratnam, DNV
 • Sigrid Berg, SINTEF
 • Solveig Hofvind, Kreftregisteret
 • Steinar Tveiten, SSHF
 • Stein Olav Skrøvseth, E-helseforskning
 • Sture Pettersen, Helse Nord RHF
 • Synnøve Olset, Helse Vest IKT
 • Tarja Kvalheim, Haugland Rehabiliteringssenter, Virke Rehab, UiB
 • Terje Torgersen, St. Olav, NTNU
 • Thomas Langø, SINTEF
 • Thomas Werner Lindner, RAKOS, Helse Stavanger
 • Thor Ole Golsrud, UiS
 • Tone Frost Bathen, NTNU
 • Tone Hovda, Vestre Viken HF
 • Tor Oddbjørn Tveit, UiA
 • Truls Tunby Kristiansen, E-helseforskning
 • Trym Holter, NTNU
 • Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst
 • Vajira Thambawita, SimulaMet
 • Vibeke Binz Vallevik, DNV
 • Vidar Diebels-Larsen, Lunit Europe Business Development
 • Zada Pajalic, VID
 • Øystein Nytrø, NTNU
 • Øyvind Meinich-Bache, UiS