Logo KIN

Medlemskap

Policy nye medlemmer

  • KIN er et fagnettverk, og åpent for alle fagpersoner innen relevante fag for implementeringen av kunstig intelligens i norsk helsetjeneste. For eksempel bakgrunn innen medisin, matematikk/statistikk/fysikk, maskinlæring, helseøkonomi, helsetjenesteforskning, farmasi, samfunnsvitenskap er relevant, men listen er ikke uttømmende eller skal tolkes ekskluderende. ​
  • Nettverket er åpent for alle interesserte fagpersoner innen kunstig intelligens i norsk helsetjeneste.​
  • Alle medlemmer deltar personlig, og representerer kun seg selv og ikke sin organisasjon.

Bli medlem

For å bli medlem i nettverket kan du klikke på knappen under og sende inn skjemaet på den følgende siden.

Bli medlem