Logo KIN

DoMore!


DoMore! : In silico pathology - Improving diagnosis by utilizing Big Data and software driven automation of pathology

DoMore! har utviklet flere verktøy for automatisering av diagnostiske og prognostiske metoder innen digital patologi. Ved bruk av nevrale konvolusjonsnettverk er det utviklet løsninger som histotyping, tumorsegmentering, automatisk metotisk telling og fokusdeteksjonsapplikasjoner. Prosjektet ble finansiert av forskningsrådet med 59,7 mill., og DoMore! Diagnostics AS er etablert som et spin-off selskap. For mer informasjon og publikasjoner se nettsiden.

Samarbeidspartnere

OUS, UCL, University of Oxford, SiV, UiO, Oslo Cancer Cluster, DIPS

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.domore.no/


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2016 - 2021

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Bilder

Datakilde:

Journal, Register, Annet

Planlagt sluttfase:

Implementering

Oppgave:

Diagnostikk

Pasientgruppe

Kolorektal, lunge og prostata

Pasientvolum/datamengde

2500 TB data fra 11662 pasienter

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktpersoner