Logo KIN

KI i bildeveiledet nevrokirurgi


Samarbeidspartnere

NTNU, SINTEF

Formål

Hovedmålet er å få ny kunnskap om sammenhengen mellom kliniske og radiologiske funn, sykdomsforløp og behandlingsrespons hos hjernesvulstpasienter. Dette vil kunne føre til mer persontilpasset behandling. Vi bruker maskinlæring til å trene modeller for automatisk bildeanalyse og prediksjon av overlevelse og behandlingsrespons basert på data fra den enkelte pasient i kombinasjon med data fra hundrevis av tidligere pasienter. Prosjektet baserer seg hovedsaklig på data fra Midtnorsk hjernesvulstregister og biobank som ble etablert i 2015 av klinikere og forskere ved St. Olavs hospital og NTNU. Basert på data fra dette registeret, sammen med data fra nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, utvikler forskere ved SINTEF modeller for automatisk bildeanalyse samt prediksjon av prognostiske faktorer og sykdomsforløp basert på kunstig intelligens og maskinlæring.

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.sintef.no/prosjekter/2011/bildeveiledet-nevrokirurgi/


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2011 - 2025

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Bilder, Strukturerte data

Datakilde:

Åpen kildekode, Journal, Register

Planlagt sluttfase:

FoU, Testing og validering

Oppgave:

Diagnostikk, Behandlingsvalg

Pasientgruppe

Data fra pasienter inkludert i Midtnorsk hjernesvulstregister og biobank, data fra nasjonale og internasjonale partnere

Prosjekteier

St. Olavs hospital

Helseregion

Helse Midt

Kontaktpersoner