Logo KIN

LVAD in vitro/in vivo


Left Ventricular Assist Device in vitro and in vivo

Samarbeidspartnere

Teknologi og innovasjonsklinikken, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Akuttklinikken og Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2016 - 2023

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU, Testing og validering

Oppgave:

Forebygging, Diagnostikk, Behandlingsvalg

Pasientgruppe

Hjertesviktpasienter

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson