Logo KIN

Maskinlæring - vitale data


Maskinlæring - kontinuerlige vitale data

Samarbeidspartnere

Teknologi- og innovasjonsklinikken, Akuttklinikken og Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO)


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2020 - 2024

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU, Testing og validering

Oppgave:

Diagnostikk, Behandlingsvalg

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson