Logo KIN

Bedre bruk av KI i norsk spesialisthelsetjeneste


Dette er et følgeforskningsprosjekt som skal identifisere muligheter og utfordringer ved innføring av kunstig intelligens (KI) innen bildediagnostikk ved Vestre Viken HF (VV) og Sykehuset i Vestfold HF (SiV).

Samarbeidspartnere

Vestre Viken, Helsedirektoratet

Formål

Prosjektet skal produsere kunnskap om innføring av KI innen bildediagnostikk ved Vestre Viken. Kunnskapen kan videre brukes som evidensbasert grunnlag for beslutninger om bruk av KI i helsevesenet spesielt og e-helse generelt.

Ekstern lenke til prosjektet

https://ehealthresearch.no/prosjekter/bedre-bruk-av-kunstig-intelligens-i-norsk-spesialisthelsetjeneste


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2020 - 2025

Kategorier

Fokusområde:

Kompetanseutvikling

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Annet

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU

Oppgave:

Tilrettelegging

Prosjekteier

E-helseforskning

Helseregion

Helse Nord

Kontaktperson