Logo KIN

Maskinlæring - online


Online maskinlæring, vitale data

Samarbeidspartnere

Teknologi og innovasjonsklinikken, Akuttklinikken og Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO)


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2019 - 2023

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU, Testing og validering

Oppgave:

Diagnostikk

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson