Logo KIN

Deteksjon av luft, ECMO


Deteksjon av luft i ekstrakorporal membranoksygenerings-krets (ECMO-krets)

Samarbeidspartnere

Teknologi og innovasjonsklinikken, Akuttklinikken, Hjerte-, lunge- og karklinikken og Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF, Universitetet i Oslo (UiO)


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2015 - 2022

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

Testing og validering

Oppgave:

Forebygging, Diagnostikk, Behandlingsvalg

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson