Logo KIN

WARIFA


WARIFA: Watching the risk factors

WARIFA-prosjektet handler om KI og personlig forhindring og håndtering av kroniske tilstander. Det er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Horizon 2020, EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Prosjektet ledes og koordineres av Nasjonalt senter for e-helseforskning. Konsortiumet består av 12 europeiske partnere fra 6 land.

Mål

Målet er å utvikle en generell personlig risikovarslingsmodell som skal brukes til å støtte forebyggende tiltak og livsstilsendringer. Systemet er basert på kunstig intelligens og vil bli tilgjengelig for enkeltpersoner og pasienter på smarttelefonen via WARIFA-appen.

Metode

WARIFA-appen kombinerer automatisk behandling av både brukergenererte og annen data, som sammen kan informere tidlig om økt risiko for en bestemt sykdom. AI-verktøyet gir dem et personlig sett med anbefalinger om livsstils- og helseopplæring i henhold til det individuelle risikonivået for å starte forebyggende tiltak. Ved å bruke appen vil innbyggerne bli motivert til en sunnere livsstil, og de som har økt risiko anbefales at kontakte helsevesenet.

Prosjektet vil ta for seg tre tilstander/sykdommer: kronisk solskade og behandling av hudkreft, komplikasjoner av diabetes og de viktigste risikofaktorene for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer, som er usunt kosthold, fysisk inaktivitet, tobakk og skadelig bruk av alkohol.

Ekstern lenke til prosjektet

https://ehealthresearch.no/prosjekter/warifa-watching-the-risk-factors-artificial-intelligence-and-the-personalized-prevention-and-management-of-chronic-conditions


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2021 - 2024

Kategorier

Fokusområde:

Annet

Type helsetjeneste:

Tj.lev. direkte til pasient

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Selvrapportert, Register

Planlagt sluttfase:

Testing og validering

Oppgave:

Forebygging, Annet

Prosjekteier

E-helseforskning

Helseregion

Helse Nord