logo

WARIFA: Watching the risk factors: Artificial intelligence and the personalized prevention and management of chronic conditions

Prosjektbeskrivelse

WARIFA er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 . Prosjektet ledes og koordineres av Nasjonalt senter for e-helseforskning. Konsortiumet består av 12 europeiske partnere fra 6 land.

Stein Olav Skrøvseth, Conceição Granja, Merethe Drivdal og Thomas Schopf
Stein Olav Skrøvseth, Conceição Granja, Merethe Drivdal og Thomas Schopf fra E-helseforskning koordinerer WARIFA-prosjektet. Foto: Jarl-Stian Olsen

Mål

Målet er å utvikle en generell personlig risikovarslingsmodell som skal brukes til å støtte forebyggende tiltak og livsstilsendringer. Systemet er basert på kunstig intelligens og vil bli tilgjengelig for enkeltpersoner og pasienter på smarttelefonen via WARIFA-appen.

Metode

WARIFA-systemet kombinerer automatisk behandling av både brukergenererte og annen data, som sammen kan informere tidlig om økt risiko for en bestemt sykdom. AI-verktøyet gir dem et personlig sett med anbefalinger om livsstils- og helseopplæring i henhold til det individuelle risikonivået for å starte forebyggende tiltak. Ved å bruke WARIFA-systemet vil innbyggerne bli motivert til en sunnere livsstil, og de som har økt risiko anbefales at kontakte helsevesenet.

Prosjektet vil ta for seg tre tilstander/sykdommer: kronisk solskade og behandling av hudkreft, komplikasjoner av diabetes og de viktigste risikofaktorene for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer, som er usunt kosthold, fysisk inaktivitet, tobakk og skadelig bruk av alkohol.