logo

Styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning har en styringsgruppe som representerer alle nivåene og regionene i helsetjenesten.

Møter i 2024: Møtedokumenter
DatoAgenda og saksunderlagReferat
14.06.2024 Referat
18.04.2024 Referat
16.02.2024 Referat
DatoAgenda og saksunderlagReferat
07.12.2023 Referat
09.11.2023 Referat
21.09.2023 Referat
16.06.2023 Referat
28.04.2023 Referat
17.02.2023 Referat
DatoAgenda og saksunderlagReferat
16.12.2022 Referat
11.11.2022 Referat
22.09.2022 Referat
09.06.2022 Referat
21.04.2022 Referat
10.02.2022 Referat
DatoAgenda og saksunderlagReferat
30.11.2017Referat
07.09.2017Referat
15.06.2017Referat
23.03.2017Referat

Formål:

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

 • senteret videreutvikler sin kompetanse og gjennomfører sine oppdrag innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med sektorens behov og prioriteringer. I den grad slik kompetanse ikke finnes ved dagens senter skal denne anskaffes og bygges opp. Eventuelt i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter eller tildelingsbrev.
 • senteret videreutvikler sin nasjonale (og internasjonale) rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
 • senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

Styringsgruppens medlemmer:

 • Erik M. Hansen, direktør E-helse, Helse Vest RHF (styringsgruppens leder)
 • Anja Lindman, avdelingsdirektør forskning og analyse, Folkehelseinstituttet
 • Bjørnar Alexander Andreassen, Programleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet
 • Egil Rye-Hytten, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - brukerrepresentant
 • Grete Syrdal, direktør helse og velferd i Bærum kommune, KS
 • Jostein Jensen, divisjonsdirektør sikkerhet, Norsk helsenett
 • Margunn Aanestad, professor, Universitetet i Agder
 • Markus Rumpsfeld, leder E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret, UNN HF
 • Nis Johannsen, fagsjef, Helse Sør-Øst RHF
 • Roar Jakobsen, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
 • Siv Mørkved, professor og assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF
 • Terje Wistner, avdelingsdirektør KS
 • Tove Klæboe Nilsen, forskningsdirektør, Helse Nord RHF
 • Kristian Skauli, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet - observatør
Styringsgruppa februar 2023
Styringsgruppemøte februar 2023

Denne siden er sist oppdatert:

20.06.2024