Styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning har en styringsgruppe som representerer alle nivåene og regionene i helsetjenesten.

Møter i 2022

DatoAgenda og saksunderlagReferat
21.04.2022 Referat
10.02.2022 Referat
DatoAgenda og saksunderlagReferat
30.11.2017Referat
07.09.2017Referat
15.06.2017Referat
23.03.2017Referat
Dato Agenda og saksunderlag Referat
01.12.2016 Referat
13.10.2016 Referat
24.06.2016 Referat
07.03.2016 Referat

Formål:

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

 • senteret videreutvikler sin kompetanse og gjennomfører sine oppdrag innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med sektorens behov og prioriteringer. I den grad slik kompetanse ikke finnes ved dagens senter skal denne anskaffes og bygges opp. Eventuelt i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter eller tildelingsbrev.
 • senteret videreutvikler sin nasjonale (og internasjonale) rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
 • senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

Styringsgruppens medlemmer:

 • Erik M. Hansen, direktør E-helse, Helse Vest RHF (styringsgruppens leder)
 • Nis Johannsen, fagsjef, Helse Sør-Øst RHF
 • Siv Mørkved, professor og assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF
 • Kjetil E. Telle, fagdirektør for helsetjenesteforskning, Folkehelseinstituttet
 • Roar Jakobsen, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
 • Vitalii Ikoev, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Tove Klæboe Nilsen, fungerende kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF
 • Terje Wistner, avdelingsdirektør, KS
 • Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør, Trondheim Kommune
 • Margunn Aanestad, leder for Senter for e-helse, Universitetet i Agder
 • Markus Rumpsfeld, leder E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret, UNN HF
 • Jostein Jensen, divisjonsdirektør sikkerhet, Norsk helsenett
 • Egil Rye-Hytten, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - brukerrepresentant
 • Kristian Skauli, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet - observatør
Deler av styringsgruppa samlet i Tromsø april 2019. Fra venstre: Nis Johannsen, Bjørn Astad, Kirsten Petersen, Karl Vestli, Erik Hansen, Egil Rye-Hytten, Einar Bugge, Siv Mørkved, Henrik D. Finsrud, Kjetil E. Telle og Anders Grimsmo. Foto: Randi Laukli.

Denne siden er sist oppdatert:

10.05.2022