Styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning har en styringsgruppe som representerer alle nivåene og regionene i helsetjenesten.

Møter i 2022

DatoAgenda og saksunderlagReferat
22.09.2022
09.06.2022 Referat
21.04.2022 Referat
10.02.2022 Referat
DatoAgenda og saksunderlagReferat
30.11.2017Referat
07.09.2017Referat
15.06.2017Referat
23.03.2017Referat
Dato Agenda og saksunderlag Referat
01.12.2016 Referat
13.10.2016 Referat
24.06.2016 Referat
07.03.2016 Referat

Formål:

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

 • senteret videreutvikler sin kompetanse og gjennomfører sine oppdrag innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med sektorens behov og prioriteringer. I den grad slik kompetanse ikke finnes ved dagens senter skal denne anskaffes og bygges opp. Eventuelt i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter eller tildelingsbrev.
 • senteret videreutvikler sin nasjonale (og internasjonale) rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
 • senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

Styringsgruppens medlemmer:

 • Erik M. Hansen, direktør E-helse, Helse Vest RHF (styringsgruppens leder)
 • Nis Johannsen, fagsjef, Helse Sør-Øst RHF
 • Siv Mørkved, professor og assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF
 • Kjetil E. Telle, fagdirektør for helsetjenesteforskning, Folkehelseinstituttet
 • Roar Jakobsen, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
 • Bjørnar Alexander Andreassen, Programleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet
 • Tove Klæboe Nilsen, fungerende kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF
 • Terje Wistner, avdelingsdirektør, KS
 • Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør, Trondheim Kommune
 • Margunn Aanestad, leder for Senter for e-helse, Universitetet i Agder
 • Markus Rumpsfeld, leder E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret, UNN HF
 • Jostein Jensen, divisjonsdirektør sikkerhet, Norsk helsenett
 • Egil Rye-Hytten, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - brukerrepresentant
 • Kristian Skauli, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet - observatør

Denne siden er sist oppdatert:

22.09.2022