Styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning har en styringsgruppe som representerer alle nivåene og regionene i helsetjenesten.

Møter i 2018

Dato Agenda og saksunderlag Referat
29.11.2018
27.09.2018 Referat
14.06.2018 Referat
05.04.2018 Referat
Dato Agenda og saksunderlag Referat
30.11.2017 Referat
07.09.2017 Referat
15.06.2017 Referat
23.03.2017 Referat
Dato Agenda og saksunderlag Referat
07.03.2016 Referat
24.06.2016 Referat
13.10.2016 Referat
01.12.2016 Referat

Formål:

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

 • senteret videreutvikler sin kompetanse og gjennomfører sine oppdrag innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med sektorens behov og prioriteringer. I den grad slik kompetanse ikke finnes ved dagens senter skal denne anskaffes og bygges opp. Eventuelt i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter eller tildelingsbrev.
 • senteret videreutvikler sin nasjonale (og internasjonale) rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
 • senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

Styringsgruppens medlemmer:

 • Bjørn Engum, rådgiver, Helse Nord RHF (styringsgruppens leder)
 • Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør, KS/Kristiansand kommune (styringsgruppens nestleder)
 • Gun Peggy Knudsen, områdedirektør helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
 • Per Meinich, spesialrådgiver i teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst
 • Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør, Helse Vest
 • Torbjørg Vanvik, prosjektdirektør/eierdirektør, Helse Midt-Norge
 • Finn Henry Hansen, direktør, Helse Nord
 • Einar Bugge, Konstituert viseadministrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Henrik D. Finsrud, fagleder, Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Anders Grimsmo, professor, Norsk Helsenett SF/NTNU
 • Robert Nystuen, avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse
 • Kristin Mehre, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
 • Kathrine Myhre, CEO, Oslo Medtech
 • Grete Müller, brukerrepresentant, nestleder, Regionalt brukerutvalg, Helse Vest
 • Kristian Skauli, underdirektør, HOD (observatør)

Denne siden er sist oppdatert:

27.11.2018